Project Gezond in de Stad wordt voortgezet

Het college van B&W heeft ingestemd om het project GIDS (Gezond In De Stad) voort te zetten. Met GIDS worden in Steenwijkerland de sociaal economische gezondheidsverschillen (verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en mensen met een lage sociale positie) aangepakt. De gemeente Steenwijkerland ontvangt hiervoor van het Rijk opnieuw een financiële ondersteuning tot en met 2021 om lokaal te werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Wethouder Dieke Frantzen ‘We vinden de gezondheid van onze inwoners belangrijk. Waar mogelijk ondersteunen we dit nadrukkelijk. Zo hebben we GIDS voor de periode van 2016 en 2017 ingezet voor gezondheidsinitiatieven in de kernen/wijken Vollenhove, De Gagels, Steenwijkerwold en Scheerwolde en gemeentebreed hebben we ingezet op gezondheidsinitiatieven voor ouderen. Het landelijke programma is onlangs voor 4 jaar verlengd, waardoor wij ook de komende 4 jaar financiële middelen ontvangen voor uitvoering van GIDS. We hebben als college besloten om het plan van 2016 / 2017 met een jaar te verlengen, met een aantal kleine wijzigingen. De keuze hiervoor ligt in het feit dat we nog moeten bepalen hoe GIDS de komende jaren ingezet gaat worden. Dit willen we onder meer in nauw overleg doen met de betrokken organisaties in het veld’.

Een belangrijke verandering die in de verlenging is opgenomen is dat er, in plaats een beperkt aantal kernen en wijken, gekozen wordt voor een gemeentebrede inzet van GIDS voor alle doelgroepen. Wethouder Douwe Oosterveen ‘In 2018 willen we hiermee ook in andere kernen organisaties de gelegenheid bieden subsidie aan te vragen voor het opzetten van nieuwe initiatieven gericht op het verkleinen van de (kans op) gezondheidsachterstanden. Mensen met een verhoogde kans op gezondheidsachterstanden wonen uiteindelijk in heel Steenwijkerland en niet in een aantal kernen en wijken’.