Omgeving Kindcentrum Claus verkeersveilig

Op donderdag 18 januari wordt door de leerlingen van Kindcentrum Claus en wethouder Douwe Oosterveen de heringerichte omgeving bij deze school aan de Gagelsweg officieel in gebruik genomen.

Wethouder Douwe Oosterveen ‘De herinrichting is in het kader van het project verkeersveilige schoolomgeving uitgevoerd.  Na de sloop van de gymzaal aan de Gagelsweg ontstonden er mogelijkheden om een verkeersveilige herinrichting van dit gebied op te pakken. Dit was conform de wens van de wijkbewoners. Door onder meer de aanleg van een nieuwe brug en fietspad met een goed verlichte route voor het fiets-/voetgangersverkeer, is een verkeersveilige en overzichtelijke omgeving ontstaan’.

De totale kosten van dit project bedragen € 160.000. De provincie Overijssel heeft een subsidie van € 75.000 toegekend vanuit de Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2017.