Weekmarkt Vollenhove definitief op Voorpoortplein

Het college van B&W heeft besloten om het Voorpoortplein in Vollenhove voortaan de locatie te laten zijn voor de weekmarkt. Daarvoor wordt een vaste stroomvoorziening op deze locatie gerealiseerd.

Wethouder Douwe Oosterveen ‘Na een proefperiode is gebleken dat de locatie op het Voorpoortplein tot grote tevredenheid stemt. Door de weekmarkt naar het centrum van Vollenhove te verplaatsen wordt er meer reuring en gezelligheid binnen het centrum gecreëerd. Dit komt niet alleen de marktkooplieden ten goede, maar ook de winkeliers en inwoners van Vollenhove’.

Tijdens de evaluatie die na de proef is gehouden bleek dat de reacties op de verplaatsing zeer positief waren. Wel bleek dat er bij een aantal winkeliers zorgen waren over de vermindering van het aantal parkeerplaatsen ten tijde van de markt en eventuele concurrentie. Daarop hebben zowel  marktkooplieden als winkeliers afgesproken dat door goed samen te werken dit niet tot problemen hoeft te leiden.

‘Een mooi resultaat dat de gezelligheid en daarmee de winkelbeleving in Vollenhove alleen maar ten goede kan komen ’ aldus Douwe Oosterveen.