Plaagplanten vormen gevaar voor de gezondheid

Met plaagplanten bedoelen we planten die woekeren en een gevaar kunnen vormen voor de leefomgeving of volksgezondheid. Vaak zijn het soorten die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen.

In de praktijk hebben we in Steenwijkerland te maken met de hooikoortsplant Ambrosia, de Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw. In sommige gevallen kan Jakobskruiskruid (wel inheems) gevaarlijk zijn voor dieren. Als het gedroogd in hooi terecht komt, kunnen dieren het niet herkennen en kan het schade aan de lever veroorzaken.

Meer informatie over plaagplanten vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/plaagplanten