ProRail voert spoedreparatie uit aan ‘IJzeren brug’ in Witte Paarden

De ‘ijzeren brug’ in Witte Paarden is vanaf zaterdag 9 juni 2018 weer open voor verkeer met een maximum gewicht van 4 ton. ProRail heeft de nodige onderzoeken met spoed afgerond en nu opdracht gegeven om de herstelwerkzaamheden met voorrang te verrichten. Om te voorkomen dat de brug zwaarder wordt belast dan de toegestane 4 ton, brengt de gemeente – nadat de brug is hersteld – een versmalling en hoogtebeperking aan. Hierbij wordt rekening gehouden met auto’s en caravans. Het gaat om een tijdelijke maatregel. De gemeente bekijkt, in overleg met alle betrokkenen, welke definitieve verkeersmaatregel genomen moet worden.

De ‘ijzeren brug’ werd op 14 mei 2018 door ProRail en de gemeente afgesloten voor vrijwel alle gemotoriseerd verkeer, omdat na een inspectie vervormingen aan onderdelen van de brug waren geconstateerd. Gesignaleerd was, dat ook zwaardere voertuigen dan toegestaan van de brug gebruikmaakten. ProRail heeft vervolgens met spoed de ontstane schade aan de brug en in het brugdek onderzocht en de reparatiewerkzaamheden bepaald en gepland. Deze werkzaamheden vinden plaats van donderdag 31 mei t/m vrijdag 8 juni 2018. De brug zal hierdoor één dag volledig zijn afgesloten, ook voor fietsers en voetgangers. Dat is op maandag 4 juni 2018 van 07.30 uur tot 16.00 uur. Omwonenden krijgen een brief waarin zij hierover persoonlijk worden geïnformeerd.

De aanleg van de versmalling en hoogtebeperking is een tijdelijke maatregel. Binnenkort gaat de gemeente met alle betrokkenen, zoals omwonenden, Plaatselijk Belang, LTO en KopTop, in overleg om te kijken welke definitieve verkeersmaatregel genomen moet worden.