Actualiteiten november 2017

 • Fietsverlichtingscampagne ‘Light it up!’ in Steenwijkerland

  28 november 2017

  Ook dit jaar is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland) onder de titel ‘Light it up!’ een grote fietsverlichtingscampagne begonnen. De campagne richt zich op jongeren van 12 tot 24 jaar. Zichtbaarheid in het donker is erg belangrijk voor de kwetsbare weggebruikers: als zij niet gezien worden, vergroot dit de kans op ongelukken.

 • Gemeentelijke woonlasten dalen gemiddeld ruim 3%

  27 november 2017

  Het college heeft een voorstel aan de raad gedaan om de belastingverordeningen voor 2018 vast te stellen. Het voorstel wordt in de raadsvergadering van 19 december behandeld.

 • Nieuw asfalt op Thijssengracht in Giethoorn

  23 november 2017

  De Thijssengracht in Giethoorn wordt – bij wijze van proef – voorzien van een nieuw soort asfalt dat scheurvorming van het wegdek vertraagt en spoorvorming tegengaat. De gemeente Steenwijkerland werkt in deze pilot samen met de firma Schagen Infra. Wethouder Douwe Oosterveen: ‘Een innovatieve toepassing waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt. Het is duurzaam materiaal dat volledig herbruikbaar is. Het gaat spoorvorming tegen, wat prettig is voor de automobilist én het zorgt voor een langere levensduur van de weg. Als de proef succesvol is, gaan we kijken of we dit asfalt vaker kunnen toepassen.’

 • Proef verplaatsen weekmarkt Vollenhove

  21 november 2017

  De weekmarkt van Vollenhove wordt bij wijze van proef drie keer verplaatst van het terrein bij MFC de Burght naar het Voorpoortplein (centrum) van Vollenhove. Dit gebeurt op 21 en 28 november en op 5 december. Door het verplaatsen van de weekmarkt is de verwachting dat een aantrekkelijker (winkel)gebied in het centrum wordt gerealiseerd en dat meer mensen de weekmarkt bezoeken.

 • Peuterspeelzaal wordt Peuteropvang

  21 november 2017

  Peuterspeelzaal heet vanaf 1 januari 2018 Peuteropvang. Deze peuteropvang vindt plaats binnen de professionele muren van een kinderdagverblijf. Daarmee voldoet peuteropvang aan de gestelde kwaliteitseisen vanuit de Wet Kinderopvang die op 1 januari 2018 van kracht wordt.

 • Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

  21 november 2017

  Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent tegen een betaalbare premie. De IGSD biedt nwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan via Zilveren Kruis.

 • Uniek zonnedak voor gemeentehuis

  21 november 2017

  Als de gemeenteraad positief besluit op het voorstel van het college van B&W wordt het huidige koperen dak van het gemeentehuis vervangen door een uniek zonnedak. Met het zonnedak bespaart de gemeente 82% op elektriciteit (390.000kWh) en 12% op gas (7.500 m3). Het zonnedak is een belangrijke stap in de verduurzaming en het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen.

 • Inloopbijeenkomst over gaswinning Eesveen

  20 november 2017

  Het ministerie van Economische Zaken organiseert samen met Vermilion op donderdag 23 november 2017 een inloopbijeenkomst over het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Eesveen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen en informatie krijgen over de gaswinning Eesveen en de procedure. Medewerkers van het ministerie en Vermilion zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

 • Twaalf leefbaarheidsprojecten ingediend voor matrix Dorpsplannen

  17 november 2017

  Het college van B&W heeft ingestemd met de financiering van 12 leefbaarheidsinitiatieven die door een aantal Plaatselijk Belangen en Wijkverenigingen (PBW’s) zijn ingediend voor de matrix Dorpsplannen.

 • Regeling Samen voor Elkaar

  Goed nieuws! De lokale initiatieven regeling ‘Samen voor Elkaar’ is verlengd tot en met 20 december 2017 (17.00 uur).

 • Steenwijkerland wil door met startersleningen

  16 november 2017

  Starters op de Steenwijkerlandse woningmarkt moeten gebruik kunnen blijven maken van de starterslening. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad ook de komende jaren door te gaan met de regeling die kopers van een eerste huis een financieel steuntje in de rug geeft. Wethouder Oene Akkerman: ‘De cijfers over de afgelopen jaren laten zien, dat de starterslening in een behoefte voorziet. Banken zijn voorzichtiger geworden en vragen meer eigen vermogen. Dat maakt het voor starters lastiger om een huis te kopen. Als college zien we zeker de meerwaarde van de regeling. Het mes snijdt aan twee kanten, want het geeft starters kansen om in te stromen en zorgt daardoor tegelijkertijd voor de gewenste doorstroming op de woningmarkt.’

 • Steenwijkerland heeft € 80.000,- voor bewonersinitiatieven

  15 november 2017

  De gemeente Steenwijkerland zoekt inwoners die willen meedenken over een vernieuwende en creatieve werkwijze om bewonersinitiatieven te ondersteunen. De gemeenteraad stelde onlangs € 80.000,- beschikbaar, bedoeld voor initiatieven die wél voor ondersteuning in aanmerking komen maar dat niet krijgen omdat zij om welke reden dan ook niet op tafel komen. Burgemeester Rob Bats: ‘Bewoners hebben heel veel goede ideeën. Daar zijn we als gemeente erg blij mee. Goede ideeën verdienen ondersteuning vinden we. Vaak wordt de route via onze Plaatselijke Belangen en Wijkorganisaties gevonden, maar soms gebeurt dat niet. En dat is jammer want ook daar zitten mooie initiatieven bij. Samen met inwoners willen we kijken naar een creatieve manier om het geld te verdelen. We zoeken een heldere en laagdrempelige werkwijze. Iedereen die daar ideeën over heeft, kan zich aanmelden.’

 • Steenwijkerland en RENDO ondertekenen duurzaamheidsconvenant

  13 november 2017

  Regelmatig lees en hoor je berichten over duurzame energie waaronder zonnepanelen op daken, een toekomst zonder gasaansluiting of een windmolen. Veel partijen zijn nodig om deze verandering samen vorm te geven. De netwerkbedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Om voor Steenwijkerland deze duurzame plannen verder vorm te geven, heeft de gemeente met N-TRA, 100 % dochteronderneming van de RENDO, op maandag 13 november een duurzaamheidsconvenant gesloten. Directeur Eddy Veenstra van RENDO ‘Door deze samenwerking tussen N-TRA – die zich namens RENDO volledig richt op de energietransitie – en de gemeente Steenwijkerland zijn we in staat om de energietransitie beter te kunnen begeleiden’.

 • Bladkorven in Steenwijkerland

  10 november 2017

  Uitgangspunt bij het plaatsen van bladkorven is dat er in de omgeving (gemeentelijke) bomen staan die veel (blad)overlast veroorzaken. De veegwagen veegt het blad al op diverse plekken. Er zijn 50 bladkorven geplaatst, verdeeld over de gemeente.

 • Kaarten concert Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso

  07 november 2017

  De Koninklijke Landmacht organiseert, in samenwerking met de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld, een relatieconcert op woensdagavond 8 november a.s.

 • Inloopspreekuur begraven

  07 november 2017

  Het zijn vaak onderwerpen waar niet graag over gesproken wordt; overlijden en uitvaart. Toch kan het vooraf met elkaar bespreken van uw wensen of die van een dierbare, veel rust geven als het moment daar is. Er zijn veel mogelijkheden voor begraving en asbezorging. Ook binnen de gemeente Steenwijkerland. Graag informeren we u hierover op donderdag 23 november a.s. tussen 18.00 en 20.00 uur tijdens een speciaal inloopspreekuur.

 • Sportdag voor kinderen in De Gagels

  07 november 2017

  Op woensdag 8 november organiseert het Beweegteam samen met de Kids Club voor kinderen/jongeren een sportdag in de wijk de Gagels in Steenwijk. De middag begint om 14.30 uur bij de pannakooi in de Gagels en duurt tot 16.15 uur. Deelname is gratis en je hoeft je niet op te geven. Alle kinderen zijn welkom. De sportdag bestaat uit voetbal, basketbal, kan-jam en andere spelletjes.

 • College doet voorstel voor verbeterde aanvliegroutes Lelystad

  06 november 2017

  Naast het geluid dat Steenwijkerland als een van de vijftien gezamenlijke gemeenten en Provincie Overijssel laat horen over de aansluitroutes Lelystad Airport, geeft het College van B&W hierover ook individueel een zienswijze af aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Doe mee met pmd!

  01 november 2017

  Vijf afvalinzamelaars, waaronder ROVA, zijn een communicatiecampagne gestart om de kwaliteit van de ingezamelde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) te verbeteren. Op dit moment zit er nog te veel materiaal bij het pmd dat er niet in hoort, zoals tuinstoelen, speelgoed, vijverfolie en medisch materiaal. Dat geeft problemen in de verwerking van pmd.

 • Integraal huisvestingsplan voor scholen

  01 november 2017

  Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met het integraal huisvestingsplan ‘Ruimte voor talent’. In het plan staat welke maatregelen er de komende 15 jaar voor de huisvesting van scholen genomen zouden moeten worden. Het plan is het resultaat van nauw overleg tussen schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs en de gemeente. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Dit is een gezamenlijk plan met draagvlak van alle partijen. Met elkaar streven we naar krachtige, levensvatbare scholen in functionele en duurzame schoolgebouwen. Daarbij willen we leegstand zoveel mogelijk voorkomen.’