College doet voorstel voor verbeterde aanvliegroutes Lelystad

Naast het geluid dat Steenwijkerland als een van de vijftien gezamenlijke gemeenten en Provincie Overijssel laat horen over de aansluitroutes Lelystad Airport, geeft het College van B&W hierover ook individueel een zienswijze af aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Wethouder Wim Brus: ‘We hebben besloten als college een duidelijk individueel signaal in de vorm van een zienswijze af te geven over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Hierbij hebben wij ons laten adviseren door deskundigen op het gebied van luchtvaart.
De gevolgen van de voorgestelde aanvliegroute door het Ministerie treft onze gemeente en haar inwoners in het bijzonder. Dat kan en mag niet onderschat worden.
Ons voorstel behelst een aanzienlijke verbetering in een tweetal aanvliegroutes, die boven onze gemeente ontworpen zijn. Bovendien vragen wij de wachtruimte boven onze gemeente te verplaatsen en boven Lelystad Airport zelf te leggen, analoog aan vliegveld Eindhoven.
De vliegroutes boven de kernen Eesveen, Oldemarkt, Muggenbeet, Sint Jansklooster en Blokzijl worden met zo’n 300 tot 900 meter aanzienlijk verhoogd. Boven het Nationaal Park wordt er dan niet meer gevlogen onder de 2 kilometer. Daarnaast wordt de geluidsoverlast van vliegtuigen sterk verminderd omdat vliegtuigen vanaf deze hoogte Lelystad Airport in een glijvlucht kunnen benaderen. Ze hoeven dan geen tot weinig gebruik te maken van hun motoren en zo wordt geluidsoverlast geminimaliseerd.
Als college gaan we ervan uit dat ons voorstel in serieuze overweging wordt genomen. Op deze wijze hopen wij te bereiken dat de overlast van de vliegroutes voor onze inwoners en voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden tot een minimum wordt beperkt.
Daarbij gaan wij er ook van uit dat wij nader geïnformeerd worden over het vervolgproces rond Lelystad Airport en zowel inhoudelijk als procesmatig mee kunnen denken. Een transparant en helder vervolgproces voor onze inwoners maakt, wat ons betreft, hier vanzelfsprekend onderdeel van uit’.
 

Bijlagen: