Nieuwste peiling Steenwijkerland over afval

Sinds 2018 hebben we een digitaal inwonerspanel. Daarin kunt u meedenken over onderwerpen die u aangaan. We vinden het belangrijk om te weten wat u van die onderwerpen vindt. Deze keer is het onderwerp afval.

Invullen van de vragenlijst over afval kan tot en met 8 december

De inwoner van Steenwijkerland heeft gemiddeld 65 kilo huishoudelijk restafval per jaar. Het doel in Nederland is om in 2025 nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar te hebben. Dit kan als iedereen zijn afval goed scheidt. In Steenwijkerland zijn we al goed bezig met het scheiden van huishoudelijk afval, maar er worden nog veel grondstoffen bij het restafval gegooid. Grondstoffen (zoals plastic en groenafval) kunnen opnieuw gebruikt worden. Het is belangrijk dat grondstoffen apart worden ingezameld.

Wij willen u als inwoner vragen hoe u uw afval nu scheidt. Wij willen ook graag weten wat u nodig heeft om uw afval nog beter te kunnen scheiden.

Deelnemers van het online Inwonerspanel Steenwijkerland hebben een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de vragenlijst. Ook als u geen deelnemer bent van het Inwonerspanel kunt u de vragenlijst invullen. Dat kan tot en met 8 december 2019. Het invullen duurt 5 tot 10 minuten. De vragenlijst staat voor u klaar op www.steenwijkerlandpeilt.nl/peiling Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het Inwonerspanel.

Deelname is altijd vertrouwelijk. Uw gegevens worden anoniem verwerkt door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research.