Uitgifte woningbouwkavels Sint Jansklooster

De gemeente geeft in het nieuwe woningbouwplan Molenkampen III in Sint Jansklooster 9 nieuwe kavels uit. Het is de tweede en ook meteen laatste kaveluitgifte in dit plan.

Heeft u belangstelling? U kunt zich tot en met 24 oktober a.s. inschrijven voor deze kavels. Meer informatie over deze kavels en de uitgifteprocedure kunt u opvragen via 14 0521 of info@wonenmetmeerwaarde.nl

Naast deze 9 kavels die worden uitgegeven, zijn er in Molenkampen III nog meer kavels beschikbaar. Deze kavels zijn al eerder zijn uitgegeven via de daarvoor bestemde procedure, maar nog niet verkocht. Voor deze kavels hoeft er geen speciale procedure worden doorlopen. Hiervoor geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Kijk op www.wonenmetmeerwaarde.nl voor meer informatie.