Aan alle inwoners en ondernemers van Steenwijkerland

In ons collegeprogramma genaamd ‘Ambitiekaart 2018-2022’ staat omschreven wat we de komende 4 jaren als college willen realiseren. Deze Ambitiekaart hebben we op hoofdlijnen gereed. Met de nadere invulling gaan we nu beginnen en daar hebben we uw inbreng bij nodig!

Interactieve bijeenkomst

Op 18 september 2018 organiseren we in het gemeentehuis te Steenwijk een interactieve bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen we samen met u van gedachten wisselen over welke accenten en details we in onze ‘Ambitiekaart 2018-2022’ moeten opnemen. Want alleen met uw inbreng zijn we in staat om een Ambitiekaart op te stellen die op maat gesneden is voor de Steenwijkerlandse samenleving.

Programma

De bijeenkomst begint om 16.30 uur en eindigt met een lopend buffet om 19.15 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:

16.15 uur  
Inloop
16.30 uur         
Welkom door dagvoorzitter
Openingswoord door wethouder Oene Akkerman
16.40 – 17.20 uur    
Interviews wethouders over de programma’s en hoofddoelen van de ambitiekaart en gelegenheid voor reacties van toehoorders
17.30 – 18.30 uur    
Interactieve bijeenkomst in de vorm van tafelrondes waar met individuele wethouders gediscussieerd kan worden over de nadere invulling van de programma’s en uitwerking van de hoofddoelen
18.35 – 18.40 uur    
Afsluiting dagvoorzitter
18.45 – 19.15 uur    
Lopend buffet en napraten

Aanmelden

Voor de interactieve bijeenkomst en het lopend buffet willen we u vragen om u aan te melden. Dit kunt u doen via representatie@steenwijkerland.nl

Tot de 18e september!

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland