Steenwijkerland wil met MaatwerkKindBudget armoede onder kinderen aanpakken

Het college van B&W wil met het invoeren van een ‘MaatwerkKindBudget’ van maximaal € 500 per kind uitvoering geven aan de motie ‘Ieder kind doet mee’ die in mei 2017 unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. De regeling komt bovenop het huidige pakket aan maatregelen om armoede onder kinderen te bestrijden. Wethouder Dieke Frantzen: ‘We willen het snel, op maat en laagdrempelig organiseren. Daarom hebben we gekozen voor deze opzet. De besteding van het geld is maatwerk. Daarbij kijken we met elkaar wat een kind nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving.’ Voor de regeling is € 50.000 beschikbaar.

Een deel van de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen, is ingezet voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds en het Zwemfonds. Kinderen van ouders die dat niet kunnen betalen kunnen daardoor meedoen aan sport en culturele activiteiten en hun zwemdiploma halen. Ook is eerder al besloten de leeftijd om in aanmerking te komen voor een computer te verlagen naar groep 7 van het basisonderwijs. Naast deze maatregelen komt er nu ook het ‘MaatwerkKindBudget’, waarbij voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen maximaal € 500 beschikbaar is. Wethouder Dieke Frantzen: ‘De uitvoering van deze regeling leggen we neer bij de consulenten Wmo/Jeugd en Participatiewet. Een bewuste keuze. Zij hebben rechtstreekse contacten. Zij weten wat er op alle leefgebieden speelt en kunnen daardoor snel en slagvaardig schakelen. Samen met de ouders en het kind bekijken zij wat een kind nodig heeft om mee te kunnen doen in onze samenleving. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord.’

Het MaatwerkKindBudget, dat per 1 november 2017 ingaat, is voorlopig een tijdelijke regeling. Eind 2018 wordt de regeling geëvalueerd en de uitkomsten aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis daarvan wordt samen met de gemeenteraad een nieuw kader ontwikkeld voor armoedebestrijding onder kinderen.