Organisatiebesluit Steenwijkerland

Een organisatiebesluit geeft op hoofdlijnen de inrichting van de gemeentelijke organisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie weer.

Het organisatiebesluit geeft de volgende onderwerpen weer:

  • Begripsbepalingen
  • Structuur van de ambtelijke organisatie
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeentesecretaris / algemeen directeur, management en concernmanagementteam
  • Beleidsvoorbereiding, begroting, beleidsuitvoering en rekening
  • Juridische rechtmatigheid

Document

Organisatiebesluit (pdf, 317 KB)