Strategische HR visie Steenwijkerland

De HR visie bepaalt de koers van ons personeelsbeleid. Met een HR visie stellen we gezamenlijk een toekomstbeeld vast. Een visie heb je nodig om heel concreet het personeelsbeleid op onderdelen in te kunnen vullen. Die koers, dat toekomstbeeld, hebben we kort en krachtig beschreven in de HR visie.

De essentie is dat de organisatie en medewerkers van de gemeente Steenwijkerland in staat moeten zijn zich aan te passen aan continu veranderende omstandigheden. De druk waarmee dit vaak gepaard gaat, vraagt om wendbaarheid, om verbinding (van zowel de organisatie als van de medewerker) én om ruimte om te leren. Dat is dan ook de kern van deze strategische HR visie: een lerende organisatie die zich richt op wendbaarheid en verbinding.

Document

Strategische HR visie 2016 -2018 (pdf, 981 KB)