Verkiezingen Waterschap 2019

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen op de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Zuiderzeeland.

Stempas

U krijgt uiterlijk 2 weken voor de verkiezing een stempas toegestuurd.

U krijgt een stempas toegestuurd als u:

 • op 4 februari 2019 in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven op een adres in de gemeente Steenwijkerland
 • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten; én
 • de Nederlandse nationaliteit heeft, onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie of een andere vreemde nationaliteit heeft en rechtmatig in Nederland verblijft.

Op wie kunt u stemmen?

Op 4 februari 2019 leveren de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. Meer informatie hierover vindt u op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta en de website van Waterschap Zuiderzeeland.

Overzicht stembureaus gemeente Steenwijkerland

U kunt uw stem voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta in een van de 33 stembureaus in de gemeente Steenwijkerland uitbrengen.
Voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland zijn er 3 stembureaus aangewezen om uw stem uit te brengen:

 • Blankenham: Dorpshuis De Skulpe, Zeestraat 2
 • Blokzijl: MFC De Ploats, Groenestraat 18
 • Kuinre: Dorpshuis De Botter, Burchtstraat 3

Identificatieplicht

Als u wilt stemmen, moet u zich kunnen legitimeren. U heeft een identiteitsbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing. Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs moet dus minimaal geldig zijn tot 21 maart 2014.

Heeft u de nationaliteit van een land van de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, dan identificeert u zich met het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs dat is afgegeven door het land van uw nationaliteit. Heeft u een nationaliteit van een ander land, dan identificeert u zich met uw Nederlandse verblijfsdocument.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u het bent kwijtgeraakt.

Gaat het om een Nederlands identiteitsbewijs, dan neemt u het volgende mee naar het stembureau:

 1. een verklaring van vermissing van het identiteitsbewijs (afgegeven door de gemeente); en
 2. een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto én uw naam staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.

Gaat het om een buitenlands identiteitsbewijs of een Nederlands verblijfsdocument, dan neemt u het volgende mee naar het stembureau:

 1. een proces-verbaal van vermissing (opgemaakt door de politie); en
 2. een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto én uw naam staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op woensdag 20 maart 2019 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of bezit u geen identiteitsbewijs? Machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland binnen het grondgebied van hetzelfde waterschap eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. U vult hiervoor de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om allebei te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Degene die voor u gaat stemmen, mag uw identiteitsbewijs ook op een mobiele telefoon of tablet laten zien. Deze manier van machtigen kan tot op de dag van de verkiezing.

Schriftelijke volmacht

U mag ook een kiezer uit een andere gemeente binnen het grondgebied van hetzelfde waterschap machtigen. Dit doet u via het aanvraagformulier dat u samen met de gemachtigde moet invullen en ondertekenen. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 binnen is bij de gemeente.

Formulier: verzoek om bij volmacht te stemmen - Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (pdf, 227 KB)
Formulier: verzoek om bij volmacht te stemmen - Provincie Overijssel en Waterschap Zuiderzeeland (pdf, 223 KB)

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Wilt u op 20 maart 2019 stemmen in een andere gemeente binnen het grondgebied van het waterschap? Vraag dan een kiezerspas aan.
Dit kan: 

 • aan de balie: tot en met dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak. Neem bij uw afspraak uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.
 • schriftelijk: tot en met vrijdag 15 maart 2019 via het aanvraagformulier:

verzoek om een kiezerspas - Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (pdf, 80,7 KB)
verzoek om een kiezerspas - Provincie Overijssel en Waterschap Zuiderzeeland (pdf, 68,7 KB)

Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt.

Stempas kwijt

Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te kunnen brengen, heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas beschadigd is, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.
Dit kan:

 • aan de balie: tot en met dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 stond ingeschreven in de BRP. Maak hiervoor een afspraak. Neem bij uw afspraak een geldig identiteitsbewijs en eventueel uw beschadigde stempas mee.
 • schriftelijk: tot en met vrijdag 15 maart 2019 via het aanvraagformulier:

verzoek om een nieuwe stempas - Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Zuiderzeeland (pdf, 76,6 KB)

Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Overzicht gemeenten en waterschappen

Hieronder een overzicht van de gemeenten die behoren tot het grondgebied van de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland.

Waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta

 • Gemeente Aa en Hunze
 • Gemeente Assen
 • Gemeente Coevorden
 • Gemeente Dalfsen
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente De Wolden
 • Gemeente Hardenberg
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Hoogeveen
 • Gemeente Kampen
 • Gemeente Meppel
 • Gemeente Midden-Drenthe
 • Gemeente Noordenveld
 • Gemeente Olst-Wijhe
 • Gemeente Ommen
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Rijssen-Holten
 • Gemeente Staphorst
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Zwolle


Waterschap Zuiderzeeland

 • Gemeente Almere
 • Gemeente De Fryske Marren
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Urk
 • Gemeente Zeewolde