Gemeenteraadsverkiezing 2018

Op woensdag 21 maart 2018 kiest u als inwoner van de gemeente Steenwijkerland wie u vertegenwoordigt in de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland in de komende raadsperiode (2018 – 2022).

Overzicht stembureaus gemeente Steenwijkerland

U kunt uw stem voor de gemeenteraadsverkiezing uitbrengen in een van de stembureaus in de gemeente Steenwijkerland. Op uw stempas staat het stembureau in de buurt van uw adres. Dit jaar hebben we ook mobiele stembureaus en een stembureau op het station.

Mobiele stembureaus

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om uw stem uit te brengen, heeft de gemeente zogenaamde mobiele stembureaus in het leven geroepen. Deze stembureaus komen op 21 maart letterlijk naar u toe! U heeft de unieke kans om op een varend stembureau uw stem uit te brengen. Er komt ook een rijdend stembureau. De locaties en de tijden waarop de mobiele stembureaus bij u in de buurt zijn kunt u binnenkort op deze pagina vinden.

Stembureau op het station

Naast de normale stembureaus is er tijdens deze verkiezingen voor het eerst een stembureau op het treinstation ingericht in de gemeente Steenwijkerland. Dit stembureau opent zijn deuren al om 05.15 uur.

Stempas

De stempas ontvangt u uiterlijk 7 maart 2018 per post.

U krijgt een stempas toegestuurd als u:

  • op 5 februari 2018 in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven op een adres in de gemeente Steenwijkerland;
  • op 21 maart 2018 18 jaar of ouder bent;
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft of EU-onderdaan bent.

Vreemdelingen buiten de Europese Unie als zij op 5 februari 2018:

  •  5 jaar onafgebroken verblijf in Nederland hebben; en
  •  5 jaar geldig verblijf in Nederland hebben.

Legitimatieplicht

Als u wilt stemmen, moet u zich kunnen legitimeren. U heeft een identiteitsbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing. Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs moet dus minimaal geldig zijn tot 22 maart 2013.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw identiteitsbewijs is gestolen of dat u het bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen stemmen neemt u mee naar het stembureau:

  1. een verklaring van vermissing van het identiteitsbewijs (afgegeven door de gemeente); en
  2. een andere legitimatie waarop in elk geval uw foto én uw naam gegevens staan. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart, OV-kaart, busabonnement of lidmaatschapskaart van een sportvereniging.

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op woensdag 21 maart 2018 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of bezit u geen legitimatiebewijs? Machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. U vult hiervoor de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om allebei te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Deze manier van machtigen kan tot op de dag van de verkiezing.

Schriftelijke volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland ook schriftelijk machtigen om voor u te stemmen. U kunt dit doen via het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf, 131 KB). Dit formulier moet door uzelf en de gemachtigde worden ingevuld en ondertekend. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 ontvangen is door de gemeente.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Op 21 maart 2018 stemt u voor de gemeenteraad van Steenwijkerland. U kunt niet in een andere gemeente stemmen. Bij deze verkiezing wordt geen kiezerspas uitgegeven.

Stempas kwijt

Om op de dag van de verkiezing uw stem uit te kunnen brengen, heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas beschadigd is, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan:

  • schriftelijk: via het formulier Verzoek voor een vervangende stempas (pdf, 97,6 KB). Zorg ervoor dat uw aanvraag uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente is ontvangen.

  • aan de balie: dit kan tot en met dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur bij de gemeente waar u op 5 februari 2018 (peildatum kiesgerechtigdheid) stond ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Maak hiervoor een afspraak. Neem bij uw afspraak een geldig legitimatiebewijs en eventueel uw beschadigde stempas mee.

Een vervangende stempas wordt eenmalig verstrekt. Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met uw nieuwe stempas.

Hulp bij het uitbrengen van uw stem

Bent u vanwege een lichamelijke beperking niet in staat zelf te stemmen? Dan kunt u geholpen worden bij het uitbrengen van uw stem. Overleg dit van tevoren met de voorzitter van het stembureau. Alle stembureaus in de gemeente Steenwijkerland zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Informatie voor politieke partijen

Wilt u als bestaande of nieuwe politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing 2018? Dan moet u een aantal stappen doorlopen. In de informatiebrochure over de gemeenteraadsverkiezing 2018 (pdf, 640 KB) lichten wij deze stappen toe.

Stembureaus / formulieren voor verkiezing