Verslagen en rapportages

 • Programmabegroting 2018-2021

  12 oktober 2017, pdf, 3MB
 • Programmabegroting 2017-2020

  pdf, 3MB
 • Perspectiefnota 2018-2021

  pdf, 1MB
 • Perspectiefnota 2017-2020

  pdf, 1MB
 • Najaarsnota 2017

  12 oktober 2017, pdf, 564kB
 • Najaarsnota 2016

  pdf, 514kB

  Het college van B&W heeft de najaarsnota 2016 van de gemeente Steenwijker¬land vastgesteld. De najaarsnota sluit met een overschot van € 1.279.000.
  De gemeenteraad behandelt de najaarsnota in zijn vergadering van 15 november 2016. Met de najaarsnota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van de activiteiten en de stand van de gemeentelijke financiën.

  Voor de zomer van 2016 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota (PPN) vastgesteld. De PPN schetste het beeld dat het jaar 2016 kon worden afgesloten met een overschot van € 2.305.000.
  Met het bovengenoemde overschot in de najaarsnota kan deze verwachting bijgesteld worden naar een overschot van € 3.584.000.

 • Jaarrekening 2016

  pdf, 1MB
 • Jaarverslag 2016

  pdf, 2MB