Leefbaarheidsinitiatieven

 • Oldemarkt: pannakooi

  Het dorp heeft het plan opgevat om samen met jongeren na te denken over de vraag welke jeugdvoorzieningen in gezamenlijkheid tot stand kunnen worden gebracht.
  Met steun van plaatselijk belang, de voetbalvereniging, jongerencentrum Oldemarkt en de drie basisscholen is dit proces in gang gezet. In nauw overleg met de jongeren is gekozen om een pannakooi te realiseren.
  Een ingestelde initiatiefgroep heeft een projectplan met begroting opgesteld. Aan de hand van dit projectplan vindt verdere fondswerving plaats.

 • Verlichten RK-kerk

  09 december 2014
 • Multifunctioneel maken evenemententerrein

  22 juni 2010
 • Oldemarkt: opknappen groen Zwartehofslaan

  Aan de Zwartehofslaan in Oldemarkt lig een groen veldje met onder andere speelvoorzieningen. Bewoners hebben het initiatief genomen om dit veldje te verfraaien zodat het een mooie groene zone wordt waar het prima vertoeven is. Zelf hebben zij plannen gemaakt en willen de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren.

 • Oldemarkt 2015: Bijdrage inrichting De Landerijen

  10 maart 2017

  De verbouw van De Landerijen als ontmoetings- en activiteitencentrum is afgerond. Dorpsbelang heeft deze ontwikkeling ondersteund door een essentieel deel van de inrichting voor 'haar' rekening te nemen.

 • Oldemarkt 2016: Sfeerverlichting

  De Hoofdstraat kent in de wintermaanden een gezellige sfeer mede door de sfeerverlichting. Deze verlichting werd per verlichtingsboog voorzien van elektriciteit door een aangrenzende woning. De afgelopen jaren is gebleken dat de continuïteit van de verlichting niet meer gewaarborgd kan worden. Niet alle aanwonenden zijn bereid om de verlichting te regelen en er zijn verschillen in verlichtingstijden. PB en ondernemers hebben het plan opgepakt om dit op te lossen door een centrale regeling zodat er weer een eenheid is in de sfeerverlichting.