Zuidveen

Zuidveen ligt ongeveer een kilometer ten zuidwesten van Steenwijk en is ontstaan door ontginning en afgraven van de venen in de buurt. Zuidveen worden gekenmerkt door een lintbebouwing met een kern die zich heeft ontwikkeld rond de T-kruising met de N333. De daarbij aanwezige parkeerplaats markeert het centrum. Het lint is behoorlijk dicht bebouwd, slechts sporadisch is er zicht op het achterliggende landschap.