Nieuws

 • Contactwethouders en kennismaking 06 juni 2018

  Een nieuw college dus een nieuwe contactwethouder.
  Bij het aantreden van het nieuwe college is ook weer gekozen voor het benoemen van contactwethouders. Elke stad, dorp of wijk heeft naast een coördinator ook een bestuurlijk aanspreekpunt. Dinsdagavond 3 juli as is er een kennismakingsavond voor Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen.

 • Een goed idee? Doe er iets mee! 18 mei 2017

  Ideeën genoeg! Een kreet die vaak in de kernen en wijken wordt gehoord. Ideeën die de leefbaarheid bevorderen. Bewoners lopen vaak met een idee onder de arm maar waar kun je dan terecht?

 • Inspiratiedag voor initiatiefnemers 11 juni 2018

  Op 6 juli 2018 organiseren Provincie Overijssel en het Oranje Fonds samen de Inspiratiedag Overijssels Noaberschap voor initiatiefnemers van maatschappelijke projecten. Tijdens deze middag verzorgen zij een energiek en inspirerend programma voor u, midden in de bossen van Buitencentrum Staatsbosbeheer Sallandse Heuvelrug.

 • Plaagplanten vormen gevaar voor de gezondheid 06 juni 2018

  Met plaagplanten bedoelen we planten die woekeren en een gevaar kunnen vormen voor de leefomgeving of volksgezondheid. Vaak zijn het soorten die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen.

 • Jonge ondernemers in Steenwijkerland? 31 mei 2018, pdf, 349kB

  ZomerOndernemer is een project die jongeren, tussen 15 en 22 jaar die een idee hebben om een eigen bedrijf te starten of nog op zoek zijn naar vakantiewerk, kan begeleiden. Via bijgaande brochure worden jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • ProRail voert spoedreparatie uit aan ‘IJzeren brug’ in Witte Paarden 31 mei 2018

  De ‘ijzeren brug’ in Witte Paarden is vanaf zaterdag 9 juni 2018 weer open voor verkeer met een maximum gewicht van 4 ton. ProRail heeft de nodige onderzoeken met spoed afgerond en nu opdracht gegeven om de herstelwerkzaamheden met voorrang te verrichten. Om te voorkomen dat de brug zwaarder wordt belast dan de toegestane 4 ton, brengt de gemeente – nadat de brug is hersteld – een versmalling en hoogtebeperking aan. Hierbij wordt rekening gehouden met auto’s en caravans. Het gaat om een tijdelijke maatregel. De gemeente bekijkt, in overleg met alle betrokkenen, welke definitieve verkeersmaatregel genomen moet worden.

 • On-line community Ask Overijssel 26 april 2018

  Sinds kort staat de online community www.askoverijssel.nl online. De community is een initiatief van de Alliantie Sociale Kwaliteit Overijssel* en is bedoeld voor burgers, initiatiefnemers, professionals en overheden die willen werken aan ‘het goede leven’ in Overijssel. Op de community willen we deze mensen met elkaar verbinden, er voor zorgen dat kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en vragen worden beantwoord.