Een goed idee? Doe er iets mee!

Ideeën genoeg! Een kreet die vaak in de kernen en wijken wordt gehoord. Ideeën die de leefbaarheid bevorderen. Bewoners lopen vaak met een idee onder de arm maar waar kun je dan terecht?

Elke kern of wijk heeft een plaatselijk belang of wijkvereniging (PBW). Zij kunnen veel betekenen in het verder uitwerken en realiseren van ideeën. Zij hebben ervaring met eerdere bewonersinitiatieven, een groot netwerk en financiële middelen waarmee initiatieven kunnen worden ondersteund. De gemeente Steenwijkerland ondersteunt deze PBW’s met kennis en financiële middelen. Zo is er bijvoorbeeld de jaarlijkse matrix dorpsplannen. In dit plan worden bewonersinitiatieven, die aangedragen worden door de PBW’s, financieel ondersteund door verschillende financiële bronnen.

 

Dus hebt u een idee die de leefbaarheid in uw kern of wijk bevordert, neem contact op met uw plaatselijk belang of wijkvereniging. Of de coördinator kernen en wijken/maatschappelijk vastgoed: kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl 06-31775866