Vanaf 1 januari 2018: nieuwe organisatie Sociaal Werk De Kop

Vanaf 1 januari 2018 is er in Steenwijkerland één organisatie voor alles wat met sociaal werk te maken heeft: Sociaal Werk De Kop. Hier valt ook het maatschappelijk werk en het welzijnswerk onder dat nu nog door Zorggroep Oude en Nieuwe Land, MEE en Timpaan wordt gedaan. Vanaf 1 januari 2018 kunt u met al uw vragen over gezondheid, ondersteuning, relaties, welzijn en zorg terecht bij Sociaal Werk De Kop. Sociaal Werk De Kop is een onderdeel van de Tintengroep.

Welke taken horen vanaf 1 januari 2018 bij Sociaal Werk De Kop?
• Maatschappelijk werk
• Welzijnswerk
• Jongerenwerk
• Cliëntondersteuning
• Ondersteuning van mantelzorgers
• Ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersprojecten
• Opvoedondersteuning
• Ondersteuning bij sport, bewegen en een gezonde leefstijl

Vanaf 1 januari 2018 kunt u terecht bij

Sociaal Werk De Kop
Telefoonnummer: (0521) 745 080
E-mail: info@sociaalwerkdekop.nl
Website: www.sociaalwerkdekop.nl

U kunt ook bij Sociaal Werk De Kop terecht voor o.a. de Rechtswinkel, het Mantelzorgnetwerk en  Bureau Vrijwilligerswerk (vanaf 1 januari: het Vrijwilligersinformatiepunt).

Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden? Dan kunt u terecht bij de GGD. Voorheen ging u met deze vragen en voor voorlichtingsactiviteiten naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Nu is de GGD er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Natuurlijk kunt u met vragen over uw kind ook terecht bij de jeugdverpleegkundige op school of kinderopvang.

Consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar is er het Consultatiebureau. Ook dit valt nu onder de GGD. Voor u verandert er niets. Het Consultatiebureau blijft op de locaties waar het nu zit (Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Giethoorn, Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove). Wel is er een nieuw telefoonnummer: (088) 44 30 702.

Integratie nieuwkomers
Deze taak lag tot nu toe bij Timpaan. Vanaf 1 januari 2018 is Vluchtelingenwerk Oost Nederland verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders in onze gemeente. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer (026) 37 02 777 en via agidder@vluchtelingenwerk.nl en gdebruine@vluchtelingenwerk.nl .

Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kop. Dat kan telefonisch via het nummer (0521) 745 080 of per e-mail naar info@sociaalwerkdekop.nl