Gemeente controleert naleving Drank- en Horecawet

De gemeente is begonnen met de controles op de naleving van de Drank- en Horecawet. Dat betekent dat toezichthouders de komende periode een bezoek brengen aan horecabedrijven, supermarkten/slijterijen en para-commerciële instellingen. Dat kan ook tijdens evenementen zijn. Tijdens dat bezoek wordt gekeken naar de vergunning, de aanwezigheid van een leidinggevende en of de leeftijdsgrens voor het schenken/verkopen van alcohol aan jongeren wordt nageleefd.

Naast het faciliteren van de horecaondernemers, is het ook de taak van de gemeente om te controleren of de Drank- en Horecawet wordt nageleefd. Zo is het bijvoorbeeld wettelijk niet toegestaan om alcohol te verkopen of te schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Met de campagne NIX18 wordt daar al veel aandacht aan besteed. Op die manier proberen we het alcoholgebruik door minderjarige jongeren zoveel mogelijk terug te dringen. In de Drank- en Horecawet is geregeld dat bij twijfel over de leeftijd van een jongere die een alcoholhoudende drank bestelt of koopt, naar een identiteitsbewijs wordt gevraagd. Gelukkig gebeurt dat al in de meeste gevallen.

Naar welke documenten kan gevraagd worden?

Tijdens het bezoek van de toezichthouder kan gevraagd worden naar de verleende vergunning, het diploma hygiëne en naar een geldig paspoort of identiteitskaart van de aanwezige leidinggevende. Voor para-commerciële instellingen geldt, dat zij aanvullend een lijst met barvrijwilligers met IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) en een bestuursreglement beschikbaar hebben. 

Vragen

Bij vragen over de controles kunt u via het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon 14 051, bellen met Hennie Langenburg of William Smit.