Subsidies voor ondernemers

Voor ondernemers zijn er verschillende provinciale en landelijke subsidies en stimuleringsregelingen om duurzaamheid en ondernemerschap te stimuleren. Op deze pagina ziet u waar u terecht kunt voor meer informatie.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemend Nederland. Kijk voor informatie over stimuleringsregelingen (subsidie en financieringsmogelijkheden) voor energiebesparende maatregelen of opwekking van duurzame energie door ondernemers op www.rvo.nlsubsidies-regelingen

Provincie Overijssel

De provincie kent verschillende subsidiemogelijkheden, zoals:

Nieuwe Energie

In 2023 wil provincie Overijssel het doel bereiken om 20% Nieuwe Energie uit biomassa, bodem, wind en zon te halen. Nieuwe Energie in de vorm van groen gas, elektra en warmte van eigen bodem is een wenselijk alternatief. Energie besparen is het tweede speerpunt van het programma Nieuwe Energie. Heeft u een plan om binnen de provincie Overijssel nieuwe energie op te wekken uit biomassa, aardwarmte, zon of wind? Bekijk welke regeling Nieuwe Energie en energiebesparing Overijssel het beste bij uw aanvraag past.

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023. Kijk voor meer informatie op www.energiefondsoverijssel.nl

Versterk uw ondernemerschap

Het programma ‘Versterken MKB en Ondernemerschap’ helpt u bij de start van uw onderneming, het versterken van de organisatiekracht, het vinden en bieden van financieringsmogelijkheden en organisatorische innovatie. Vooral familiebedrijven, ZZP-ers, sociale ondernemingen en snel groeiende bedrijven krijgen specifieke ondersteuning. Ons doel is: samenwerken aan sterk ondernemerschap, de concurrentiekracht vergroten en werkgelegenheid creëren.

Leren van elkaar kringen

Met het concept ‘Leren van elkaar kringen'’ kunnen ondernemers, in groepen van vijf tot maximaal tien ondernemers, onder professionele begeleiding hun ondernemerskwaliteiten versterken. Denk aan het uitbreiden van vakkennis, netwerktrainingen of verbeteren van commercieel en financieel inzicht. De subsidie is beschikbaar voor snelle groeiers, sociale innoveerders of opvolgers en overdragers van familiebedrijven.

Ondernemend Noaberschap

Ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen kunnen een bijdrage ontvangen om het ondernemerschap van hun leden te versterken. Met de regeling ‘Ondernemend Noaberschap’ kunnen verenigingen een subsidie van maximaal € 20.000 krijgen om samenwerking- en kennisuitwisselingactiviteiten te organiseren die een bijdrage leveren aan de businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen. Bijvoorbeeld meet & match sessies, uitwisselingsprogramma’s of studiekringen. Aanvragen moeten uiterlijk ontvangen zijn op 26 februari 2018 voor 17.00 uur.

Op www.overijssel.nl/loket/subsidies kunt u alle subsidiemogelijkheden van de provincie Overijssel bekijken.

Business Club Steenwijkerland

Ook kijkt de gemeente samen met de Business Club Steenwijkerland naar mogelijkheden voor verduurzaming. Kijk voor informatie op de website van Business Club Steenwijkerland,