Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of gemeenschapshuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig.

Aanvragen

U kunt online een Drank- en horecavergunning aanvragen. De vergunning heeft een onbeperkte geldigheidsduur, tenzij er wijzigingen plaatsvinden in het horecabedrijf of de slijterij. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

Benodigde stukken

  • Een Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden en van de ondernemers;

  • Een kopie van het legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van alle leidinggevenden en van de ondernemers;

  • De arbeidsovereenkomst van de leidinggevenden;

  • Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud;

  • Een recente, gedetailleerde tekening van de inrichting van het bedrijf. Op de tekening moet ook de mechanische ventilatie en de capaciteit ervan staan aangegeven.

Wilt u op uw bestaande drank- en horecavergunning een leidinggevende wijzigen? Ga dan naar de pagina Melding wijziging leidinggevenden drank- en horecavergunning.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een drank- en horecavergunning:

  • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.

  • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijke macht ontheven en is van goed levensgedrag.

  • Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij.

  • De inrichting van het horecabedrijf of de slijterij voldoet aan de eisen die staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een Drank- en horecavergunning staan in de legesverordening.

Vragen

Voor meer informatie over het aanvragen van een Drank- en horecavergunning kunt u contact opnemen met de gemeente.

Uitgelicht