Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt voor een groot deel wat er in de gemeente gebeurt; waar woningen worden gebouwd, hoeveel bedrijventerreinen er bij mogen komen, hoe hoog de gemeentelijke belastingen mogen zijn en stelt jaarlijks de begroting en rekening van de gemeente vast etc.

De raad beslist echter niet over alles. Veel zaken worden rechtstreeks door het college van burgemeester en wethouders, als dagelijks bestuur van de gemeente, beslist. Het college stuurt op zijn beurt de ambtelijke organisatie aan en vraagt deze organisatie te komen met voorstellen.
 
De meeste voorstellen aan de raad worden vooraf besproken tijdens de politieke markt en voorzien van een advies aan de gemeenteraad. Ook van de politieke markt kunt u de vergaderstukken in het Raadsinformatiesysteem inzien.
Tijdens een openbare vergadering van de politieke markt of een openbare raadsvergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Meer informatie over het spreekrecht

 

 

 
Bekijk een live uitzending
 
 
Ga naar de Facebookpagina van de gemeenteraad