Nevenfuncties gemeenteraad


NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN en GRIFFIE

2018-2022 Versie 10-03-2020
Titel

Voorl.

Tus.v.

Achternaam

(Neven)functie

Betaald

Fractie BuitenGewoon Leefbaar (BGL)Dhr.

A.G.


Bus

Hoofddocent/onderzoeker planologie Academie Bestuur, Recht en Ruimte Saxion

Ja

Voorzitter Stichting Grensvisie Blesdijke-Paasloo

Nee

Algemeen Bestuurslid Stichting 't Tolhekke

Nee

Lid Rotary Steenwijkerland

NeeMw.

C


Haveman-Regeling

Ondernemer

Ja

Secretaris, Stichting Ons Dorpshuis Onna

nee

Vrijwilliger budgetbegeleiding, project In Eigen Hand

nee

Vrijwilliger bij Op Stap

neeDhr.

R.


Keizer

Productiemedewerker Beutech

Ja

Eigenaar Familie entertainmentbedrijfje

JaDhr.

B.


Daan

Coördinator meterverwisseling Vitens

Ja

Voorzitter Stichting Woldhulp

Nee

Voorzitter PV Aquamusant

Nee

Voorzitter bestuur Shantykoor The Reune Singers Steenwijkerwold

NeeMw.

J.M.


Top

Agrarisch Ondernemer

Ja

Districtraadslid / ledenraadslid

Ja

Secretaris / Penningmeester Royal Friesland Campina (RFC)

Ja

Gastvrouw Horeca

Ja

Aspirant-lid (compliance en risk) Onderlinge Brandverzekering Steenwijkerland

Ja

Algemeen bestuurslid Johan van der Kornputscouting

NeeDhr.

H.


Ruitenberg

Agrarisch ondernemer

Ja

Voorzitter Stichting Pasmanege Steenwijkerwold

NeeDhr.

G.


Stam

Zelfstandig ondernemer bouw

Ja

Voorzitter Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

NeeDhr.

T.


Holterman

Uitvoerder/Werkvoorbereider Gasfabriek

Ja

Ambulant kelner div. horeca

Nee

Vrijwilliger DOS club

NeeFractie PvdA

Dhr.

S.


Bunt

Hogeschooldocent / onderzoeker Hanzehogeschool Groningen

JaDhr.

J.


Mulder

Buurtwerker Stichting Welzijnswerk De Kop (SWDK)

Ja

Speeker / presentator

Ja

Babs gemeente Steenwijkerland

Ja

Voorzitter postduivenvereniging De Doorzetters

NeeDhr.

W.H.


Sommer

Medewerker Dijka Steenwijk BV

Ja

Voorzitter Huurdersbelangenvereniging De Veste

Nee

Bestuurslid algemeen huurdersbelangenvereniging de Veste

Nee

Bestuurslid Zuidwester (Stichting)

NeeDhr.

M.


Wolters

Financieel adm. Medewerker/ bedrijfsanalist De Weerd Specerijen B.V.

Ja

Bestuurslid/penningmeester Postduivenvereniging De doorzetters

NeeDhr.

M.


Ferweda

Chef werkplaats Autobedrijf Matter

JaDhr.

R.


Logtmeijer

Lid Stichtingsbestuur Scouting Johan v/d Kornput

Nee

Lid Stichtingsbestuur Stone city run Steenwijk

NeeMevr.

A.B.M.


Aukes

Docent Verpleegkunde ROC Friese Poort Sneek

Ja

Voorzitter muziekvereniging Blankenham

NeeFractie CDA

Dhr.

J.P.


Vredenburg

Ondernemer Foto Jan Vredenburg B.V.

Ja

Lionclub Steenwijk

NeeDhr.

G.


Vinke

Voorzitter Stichting Voedselbank Steenwijkerland

Nee

Voorzitter WBE Steenwijkerwold

Nee

Stuurgroeplid Noodfonds diaconaal platform

NeeDhr.

C.J.


Netjes

Directeur-eigenaar Netjes Steenwijk Holding BV

Ja

Directeur-eigenaar Nicias 3o Bestuur | Management | Strategie

Ja

Partner NewFuture

Ja

Lid Sociaal Economische Adviesraad (SER-Overijssel) namens VNO-NCW Midden

Ja

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Remuneratiecommissie De Vogellanden (Zwolle)

Ja

Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie van Hondsrug College (Emmen)

Ja

Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie CSG Reggesteyn (Rijssen/Nijverdal)

Ja

Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg 'Samen werkt Beter' Overijssel namens VNO-NCW Midden

Nee

Lid provinciale stuurgroep uitvoeringsprogramma 'Natuur voor Elkaar' Overijssel (Natuurlijk Kapitaal)

Nee

Lid Bestuur Landelijke Familieraad Philadelphia Zorg en Familieraad Noord Philadelphia Zorg (Amersfoort)

Nee

Lid Rotary Steenwijk

NeeDhr.

J.

van

Beekhuizen

Docent Aeres Hogeschool te Dronten

Ja

Eigenaar/consultant - Van Beekhuizen Consultancy (St. Jansklooster)

Ja

Penningmeester Federatie landbouw en zorg

Nee

Voorzitter Stichting St. Janskamp (St. Jansklooster)

Nee

Vrijwilliger Zondagschool PKN Vollenhove (St. Jansklooster)

Nee

Voorzitter corsogroep PODB c.q. De Brekers (St. Jansklooster)

NeeMevr.

T.


Tuenter

Ambtenaar Provincie Fryslan

Ja

Zelfstandig werkend jurist omgevingsrecht

Ja

Bestuurslid Gieters Belang

NeeFractie VVD

Mevr.

M.J.A.


Slomp-Dekkers

Horeca-ondernemer Hotel Brasserie de Pergola

Ja

Ondernemer Mayday, Management & More

Ja

Lid LAG Leader 3 Noord Overijssel

Nee

Lid Landelijke Ledenraad Koninklijke Horeca Nederland (KHN), sector Vrijetijdseconomie

Nee

Voorzitter projectteam Horeca Academie Weerribben Wieden

NeeDhr.

J.

van

Duijvenvoorde

Chauffeur Mobiliteitsdiensten Nederland B.V.

Ja

Bestuurslid VVD Meppel/Steenwijkerland/Westerveld

NeeDhr.

J.


Ziel

Specialistisch Assistent B zakelijke verzekeringen bij de Rabobank

Ja

Penningmeester SV VHK

Nee

Penningmeester Stichting Barskopfeest

NeeDhr.

B.


Beltman

Eigenaar Tumbleweed I&C

Ja

President-commissaris Friesland Begeleid Wonen

Ja

Voorzitter CvA Stichting Op Kop Giethoorn

Ja

Penningmeester Schrijvers festival

NeeFractie Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB)Dhr.

R.


Lassche

Bedrijfsleider van der Sluis Agri Genemuiden

JaMw.

J.


Willemsen-Post

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

JaDhr.

G.


Hoorn

Agrarisch ondernemer Maatschap. Ken. G. Hoorn en M.H. Hoorn-Middelveldt

Ja

Fokkerijspecialist bij WorldWide Sires

JaDhr.

L.


Lassche

Penningmeester Stavib (Stichting aangepast vervoer in Brederwiede

Nee

Secr./Penningmeester V.T.R.B. (Vroegere VVV)

NeeDhr.

T.


Gernaat

Product Specialist bij Van der Haeghe BV

Ja

Lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

JaFractie ChristenUnie (CU)Mw.

J.G.


Drijfhout-Alkema

HRM-adviseur Stichting Sprank Zwolle

JaDhr.

H.J.


Boxum

Voorzitter St. Present Steenwijkerland

Nee

Lid Stuurgroep Diaconaal Platform Steenwijkerland

Nee

Schuldhulpmaatje

NeeDhr.

N.


Benus

Medewerker Van der Valk Hotel Zwolle

JaFractie GroenLinks (GL)
Dhr.

R.

van

Vlijmen

Mede-eigenaar Camping B&B De Meppelerweg

Ja

Algemeen Bestuurslid kringloopwinkel Steenwijk/Vollenhove + vertrouwenspersoon

Nee

Secretaris Stichting Steenwijkerland

Nee

Groepsleider Trajectum Hoeve Boschoord

Ja

Algemeen Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Noordwesthoek

NeeMw.

A.


Makken

Initiatiefnemer www.internationale-vrouwendag.nl

Nee

De Fillantro-Freelance Fondsenwerver

Ja

Penningmeester alumni PhilonthroPassion (hogeschool Windesheim)

Nee

Bestuurslid van Stichting Mantelzorgelijk.

NeeDhr.

A.J.


Tienstra

Recherchekundige Koninklijke Marechaussee

JaDhr.

F.

van der

Ende

B&B de Vrijstaten

Ja

Directeur 'T Oord Beheer B.V.

NeeFractie D66

Mw.

E.H.


Elgersma

Directeur bestuurder Stichting Woningbouw Achtkarspelen

Ja

Voorzitter RvC N.V. WMD (waterleidingsmaatschappij Drenthe)

Ja

Bestuurder Lex Fortuna Beheer B.V.

Nee

Middelijk bestuurder LexLaber B.V. (advocaat, curator, bewindvoerder)

Nee

Secretaris bestuur Steenwijkerlandse uitdaging

NeeDhr.

T.H.

de

Vries

ZZP DOMThom dienstverlening op maat (Onderwijs, begeleiding, advies)

Ja

Penningmeester Duikvereniging Steenwijkerland

NeeDhr.

E.


Vernooy

Voorzitter

Dhr.

J.H.


Bats

Burgemeester Gemeente Steenwijkerland / Voorzitter van de gemeenteraad

Ja

Lid raad van advies Universiteit Twente

NeeGriffie


Mw.

A.

ten

Hoff (griffier)

Geen


Dhr.

W.


Spoelstra (plv. griffier)

Geen


Vetgedrukt = fractievoorzitter


Cursief = Burgerraadslid