Samenstelling rekenkamer

De rekenkamer Steenwijkerland bestaat uit 3 externe leden.

De heer H. Odink, voorzitter

De heer F.M. Flentge, lid

De heer H. Beerda, lid

Mevrouw H. Esselink, ambtelijk secretaris