Presidium en Agendacommissie

Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en alle voorzitters van in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties. Het presidium heeft als taak het doen van voorstellen aan de raad inzake de organisatie van de werkzaamheden van de raad en het ontwikkelen van initiatieven voor bestuurlijke vernieuwing. De voorzitter van de gemeenteraad is tevens voorzitter van het presidium.

Samenstelling:
de heer J.H. Bats, voorzitter
de heer A. Bus
de heer R. Lassche
de heer S. Bunt
mevrouw M.J.A. Slomp-Dekkers
mevrouw J.G. Drijfhout-Alkema
de heer E. Homan
mevrouw S. Geurtz
mevrouw E.H. Elgersma
mevrouw A. Makken

Secretaris en adviseur:
mevrouw A. ten Hoff, griffier

Agendacommissie

De agendacommissie is belast met het in concept opstellen van de agenda van de Politieke Markt en de raadsvergadering alsmede met het doen van voorstellen aan het presidium inzake opzet en werkwijze van de vergaderingen van de commissie en raad.

Samenstelling:
mevrouw C. Haveman-Regeling, voorzitter*
de heer J.H. Bats
mevrouw E.H. Elgersma*
mevrouw M.J.A. Slomp-Dekkers*
de heer J. Mulder*
de heer T. Gernaat*


Secretaris en adviseur:
mevrouw A. ten Hoff, griffier

*tevens voorzitter van de vergaderingen van de Politieke Markt.