De Griffie

De griffier

De griffier is er voor de raad. Hij of zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie.  Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.
 
Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.
 
Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffier voor hen klaar.

Kerntaken van de raadsgriffie:

  • adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad, de raadscommissies, het presidium, fracties en individuele raads- en commissieleden;
  • informatievoorziening aan de gemeenteraad;
  • advisering en ondersteuning bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, moties, amendementen en onderzoek;
  • voorbereiden van gemeenteraads- en commissievergaderingen;
  • adviseren en ondersteunen ten aanzien van workshops, hoorzittingen, werkbezoeken en contacten met de bevolking enz.;
  • middelenbeheer van gemeenteraad en griffie.

Wie werken er bij de griffie? 


Griffier
A. (Annet) ten Hoff
annet.ten.hoff@steenwijkerland.nl

Hanneke van der Snoek
Griffiemedewerker
H. (Hanneke) van der Snoek
hanneke.van.der.snoek@steenwijkerland.nl

Telefoonnummer: 14 0521
E-mail: griffie@steenwijkerland.nl