E-mail of brief sturen naar de gemeenteraad

De raad ontvangt veel post van inwoners, organisaties en het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Deze post wordt op een lijst geplaatst die de raad in zijn besluitvormende raadsvergadering vaststelt. De brieven van derden zijn alleen zichtbaar voor de raadsleden. Voor anderen zijn de stukken op de lijst in te zien door een afspraak te maken met de griffie(r).

Afdoeningscategorieën
De gemeenteraad beantwoordt nooit zelf de ingekomen post, alleen de manier van afhandelen wordt vastgesteld. De raad stelt tijdens de vergadering de afdoeningscategorie vast. De raad heeft dan de volgende afhandelingsmogelijkheden:
I.    voor kennisgeving aannemen;
II.    ter afhandeling in handen stellen van het College van B&W;
III.    ter afhandeling in handen stellen van het College van B&W met het verzoek de gemeenteraad te informeren over de afhandeling;
IV.    ter bespreking aanbieden in de Politieke Markt;
V.    afhandeling door de Griffie(r).

Als de raad besluit een ingekomen stuk naar een bepaalde categorie te verplaatsen, word dit aangegeven bij het agendapunt ‘Lijst ingekomen stukken’ van de betreffende raadsvergadering. U vindt deze vergaderingen in het raadsinformatiesysteem.

Uitzonderingen
De volgende ingekomen stukken worden niet op de lijst van ingekomen stukken geplaatst:

  • Reclame-uitingen;
  • Tijdschriften;
  • Uitnodigingen (separate lijst);
  • Stukken geadresseerd aan individuele raadsleden/raadsfracties;
  • Anonieme brieven.

Overige ingekomen stukken worden door de griffie per geval beoordeeld.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie.