Referendum

Voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad kunnen kiesgerechtigde inwoners van de gemeente een verzoek aan de gemeenteraad doen om over een voorgenomen beslissing van die raad een referendum te houden. De spelregels voor het houden van een referendum heeft de gemeenteraad neergelegd in de Referendumverordening Steenwijkerland 2005.