Burgemeester en wethouders


Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. De gemeentesecretaris/algemeen directeur staat het college ambtelijk bij.