Gemeentesecretaris/algemeen directeur M.W. de Graaf (Marco)

Gemeentesecretaris Marco de Graaf

marco.de.graaf@steenwijkerland.nl

1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders
 

Nevenfuncties

Op persoonlijke titel:

Lid werkveldadviescommissie Finance & Control – Hogeschool Windesheim – Zwolle (onbezoldigd)