Wethouder M. Smit (Melvin) (BGL)

Wethouder Melvin Smit

melvin.smit@steenwijkerland.nl 

1e locoburgemeester

Portefeuille

Opgave woningbouw
Opgave leefbare kernen en steden

 • Opwaardering openbare ruimte
 • Volkshuisvesting
 • Bestemmingsplannen
 • Verstedelijkingsstrategie
 • Vergunningen
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Kernen wijken en inwonersinitiatieven
 • Beheer openbare ruimte
   

Contactwethouder voor de kernen/wijken:

 • Oldemarkt
 • Paasloo
 • Ossenzijl
 • Steenwijkerwold
 • Basse
 • Dwarsgracht
 • Belt-Schutsloot
 • Steenwijk-Nieuwe Gagels/Ooster- en Woldmeenthe

 

Nevenfuncties

Namens het college van de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd in:

 • GR Omgevingsdienst IJsselland (AB)

Op persoonlijke titel:

 • Mede-eigenaar 60minutes, escape rooms (bezoldigd)