Nieuws

RSS icoon
 • Sjors Sportief en Creatief lanceren nieuwe boekjes in Steenwijkerland

  24 september 2021

  Goed nieuws voor de basisschoolleerlingen in de gemeente Steenwijkerland. Onlangs ontvingen ze van Sjors Sportief en Sjors Creatief de nieuwe ‘Sjorsboekjes’. Hiermee kunnen ze ook dit schooljaar weer vele sport- en creatieve activiteiten ontdekken, vaak gratis. Het is het tweede schooljaar op een rij dat we het succesvolle sport- en cultuurstimuleringsproject aanbieden.

 • Voortgang gebiedsgerichte aanpak Giethoorn

  23 september 2021

  Na de vaststelling van de Toekomstvisie Giethoorn zijn we volop in beweging in de uitvoering. Variërend van de reconstructie van het Binnenpad tot het ontwikkelen van een toekomstbeeld van de Gieterse Polder. Dit alles onder de noemer Gebiedsgerichte Aanpak Giethoorn. Veel is er al gebeurd, wordt aan gewerkt of staat in de startblokken. Alle uitvoeringsplannen vloeien voort uit de Toekomstvisie Giethoorn en moeten ook passen in deze visie. De gemeenteraad is afgelopen week via een informatienota geïnformeerd over de onderwerpen waar de gemeente volop mee aan de slag is.

 • Steenwijkerland wil na corona goed uit de startblokken

  23 september 2021

  De gemeente Steenwijkerland wil maatschappelijke organisaties een financiële steun in de rug geven om na de coronacrisis weer een goede doorstart te kunnen maken. Onder het motto ‘sterker uit de crisis’ is het bestaande Vitaliteitsfonds daarom uitgebreid. Daarnaast introduceert het college van B&W een nieuwe subsidieregeling voor activiteiten die zorgen voor ontmoeting, binding en betrokkenheid.

 • Nieuw minimabeleid stelt individuele hulpvraag centraal

  21 september 2021

  Méér maatwerk. Méér kijken naar wat de inwoner met een hulpvraag écht nodig heeft. Dat zijn de uitgangspunten van het minimabeleid dat voor de komende jaren in de steigers wordt gezet. Nieuw is het maatwerkbudget dat vanaf 2022 onderdeel is van het minimabeleid.

 • Wethouderspreekuur op 4 oktober

  21 september 2021

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met een van de wethouders? Dit kan op afspraak. U kunt langskomen voor een gesprek of kiezen voor een telefonische afspraak.

 • Station Steenwijk wordt het visitekaartje van de regio

  21 september 2021

  Het college heeft het ontwikkelkader voor station Steenwijk vastgesteld. Met deze ontwikkeling willen we drie doelen bereiken: het stationsgebied wordt een aantrekkelijke bestemming en een plek om langere tijd te verblijven en het geeft een hartelijk welkom in Steenwijk(erland) en de regio. Daarnaast wordt het stationsgebied een duurzaam mobiliteitsknooppunt. De ontwikkeling van het station is onderdeel van de regiodeal Zwolle.

 • Evaluatie vaar- en verhuurbeleid

  17 september 2021
 • Nieuw beheerplan voor havens in Steenwijkerland

  14 september 2021