Belastingen

 • Uitstel betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers aanvragen

  Bent u ondernemer in Steenwijkerland en getroffen door de coronamaatregelen? Dan kunt u uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot 31 december 2021 aanvragen. Het aanslagbiljet is recent aan u verstuurd. Als u de aanslag heeft ontvangen, dan kunt u online uitstel van betaling aanvragen.
  Een aanpassing is er ook als het gaat om toeristenbelasting. Deze belasting wordt pas na de zomer geïnd.

 • Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen

  17 maart 2020

  Ieder jaar krijgt u een belastingaanslag voor uw onroerende zaken (zoals huizen, (bedrijfs)gebouwen en grond) en roerende zaken (zoals woonboten). Hierop staan de gemeentelijke belastingen die u moet betalen. Deze aanslag noemen we een gecombineerde aanslag.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente verzamelt en verwerkt uw afval. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing, ook als u weinig of geen afval aanbiedt. Van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente ook de inzameling van glaswerk en oud papier.

 • Bedrijven Investeringszone (BIZ)

  Om het voor ondernemers mogelijk te maken gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving, bestaat in het centrum van Steenwijk een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Binnen het aangewezen gebied van de BIZ wordt een bijdrage geheven ter financiering van activiteiten in de openbare ruimte of op internet.

 • Forensenbelasting

  Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning, stacaravan of woonboot voor eigen gebruik beschikbaar in de gemeente Steenwijkerland, terwijl u in een andere gemeente woont? Dan moet u forensenbelasting betalen.

 • Grafonderhoudsrecht

  Voor het onderhouden van een voor 1 juli 1991 uitgegeven graf op de gemeentelijke begraafplaatsen Blankenham, Kuinre, Oldemarkt, Ossenzijl en Scheerwolde brengt de gemeente een onderhoudsrecht in rekening. Dit geldt ook voor het onderhoud van een graf dat voor 24 april 2002 is uitgegeven op de gemeentelijke begraafplaatsen Blokzijl, De Voorst en Heetveld.

 • Hondenbelasting

  Heeft u een of meer honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. U betaalt de belasting per hond.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Elk jaar ontvangt u aanslagen van de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Als u deze aanslagen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

 • Roerenderuimtebelasting (RRB)

  De roerenderuimtebelasting (RRB) lijkt veel op de onroerendezaakbelasting. De belasting wordt geheven voor roerende woon- en bedrijfsruimten, die duurzaam aan een plaats gebonden zijn en dienen tot permanente bewoning of permanent gebruik.

 • Rioolheffing

  De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering. Maar ook voor het onderhoud van sloten, greppels, vaarwegen en het afvoeren van overtollig water (drainage). U betaalt hiervoor rioolheffing.

 • Toeristenbelasting

  Heeft u een Bed & Breakfast? Of biedt u overnachtingen aan via een boekingssite? Verhuurt u kamers of kampeerruimte aan toeristen of andere bezoekers aan de gemeente? Of gaat u hiermee starten? Dan moet u toeristenbelasting betalen.

 • WOZ-waarde

  Bent u eigenaar van een huis, bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de waarde van uw eigendom. Dit noemen we de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). De gemeente stelt deze waarde jaarlijks vast.

  Bij het vaststellen van de WOZ-waarde voor 2021 kijken we naar wat de onroerende zaak waard was op 1 januari 2020.

 • Watertoeristenbelasting

  Watertoeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen waarvoor wegens aanwezigheid in het watergebied van de gemeente in welke vorm dan ook een vergoeding wordt betaald door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn opgenomen.

 • Betaling gemeentelijke belastingen

 • Kopie belastingaanslag

  Wilt u een bezwaar indienen tegen gemeentelijke belastingen, maar bent u uw aanslag kwijt? Of heeft u een kopie van uw belastingaanslag nodig omdat u bijvoorbeeld een woning wilt verkopen? Dan kunt u bij de gemeente een kopie van uw aanslag krijgen.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 14 0521. We nemen dan samen met u het aanslagbiljet door. Blijft u van mening dat de aanslag niet klopt, dan kunt u bezwaar maken.

 • Informatie gecombineerde aanslag 2020

  pdf, 251kB
 • Informatie gecombineerde aanslag 2021

  pdf, 250kB