Belastingen

Vanaf eind februari ontvangt u van de gemeente Steenwijkerland de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting (OZB). Welke belastingen u moet betalen hangt van uw situatie af. Informatie over de belastingen vindt u op deze pagina en in het digitaal belastingloket.

In het digitaal belastingloket kunt u onder andere uw taxatieverslagen bekijken, bezwaar maken, betalingsregeling, kwijtschelding of uitstel van betaling aanvragen.