Afvalstoffenheffing

De gemeente verzamelt en verwerkt uw afval. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing, ook als u weinig of geen afval aanbiedt. Van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente ook de inzameling van glaswerk en oud papier.

Berekening afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit het vastrecht en een bedrag dat u betaalt voor het aantal keer dat u restafval aanbiedt. Het vastrecht is een vast bedrag dat u betaalt, ook als u geen afval aanbiedt. Voor het ophalen van GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic- en metalen verpakkingen(blik) en drankenkartons) betaalt u niets. Wordt bij u geen GFT-afval opgehaald (en moet u daarom alles aanbieden in 1 container)? Dan betaalt u een lager vastrecht.

Bij een aantal woon(zorg)complexen met een verzamelcontainer is het niet mogelijk om het aantal aanbiedingen van restafval per woning te berekenen. Daarom betalen bewoners van deze woningen een vast bedrag voor restafval.

Aanslag afvalstoffenheffing

Het vastrecht van de afvalstoffenheffing betaalt u via de gecombineerde aanslag die u eind februari ontvangt. Na afloop van het jaar betaalt u de restafvalaanbiedingen.

Verhuizing

U betaalt afvalstoffenheffing voor een woning vanaf het moment dat u de woning gebruikt.

 • Blijft u in Steenwijkerland wonen? Dan blijft de afvalstoffenheffing voor u gelijk. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al afvalstoffenheffing betaalt.
 • Verhuist u naar een (nieuwbouw)woning waar nog geen milieupas voor een ondergrondse verzamelcontainer aanwezig is of waar nog geen afvalcontainer is? Dan moet u deze milieupas/afvalcontainer zelf aanvragen bij ROVA, zie www.rova.nl.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan betaalt u het vastrecht tot en met de maand waarin u verhuist en de restafvalaanbiedingen tot en met de datum waarop u verhuist.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

U kunt kwijtschelding krijgen voor het vastrecht en € 20,15 voor de afvalaanbiedingen.

Kosten 2024

 • Vastrecht per woning, per jaar € 191,79
 • Vastrecht per woning waar GFT-afval niet wordt opgehaald, per jaar € 160,90

Per aanbieding van een:

 • minicontainer van 240 liter bestemd voor restafval € 9,21
 • minicontainer van 140 liter bestemd voor restafval € 5,63
 • minicontainer van 80 liter bestemd voor restafval € 3,45
 • minicontainer van 60 liter bestemd voor restafval € 2,65
 • minicontainer van 40 liter bestemd voor restafval € 2,10
 • citybin van 40 liter bestemd voor restafval € 2,10
 • verzamelcontainer aanbieding van 40 liter restafval € 1,55
 • voor huishoudelijk afval bestemde (groene) vuilniszak voor woningen langs de bootroute € 2,80

Woningen in woon(zorg)complexen met een verzamelcontainer waarbij het aantal aanbiedingen van restafval per woning niet kan worden berekend, per woning, per jaar € 47,91.

Bezoekafspraak maken

Heeft u vragen over de eindafrekening afvalstoffenheffing? Bekijk dan de veelgestelde vragen over afvalstoffenheffing. Staat uw vraag er niet bij? U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een bezoekafspraak maken als u meer wilt weten over de afvalstoffenheffing. Neem voor de afspraak de volgende documenten mee:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Neem dan altijd de geldige machtiging mee.

Daarnaast kunt u een korte toelichting geven waarover uw vraag gaat zodat wij u sneller kunnen helpen.

Bezoekafspraak maken

Belafspraak maken

Heeft u vragen over de eindafrekening afvalstoffenheffing? Bekijk dan de veelgestelde vragen over afvalstoffenheffing. Staat uw vraag er niet bij? U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een belafspraak maken. Zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand heeft als wij u terugbellen:

 • Uw adresgegevens
 • Uw eindafrekening afvalstoffenheffing
 • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Geef dit aan tijdens het telefoongesprek.

Belafspraak maken

Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval

U kunt een vergoeding krijgen als u afval heeft door een chronische ziekte of medische beperking. Dit noemen we onvermijdbaar medisch afval. Voorbeelden hiervan zijn incontinentiemateriaal, afval dat het gevolg is van dialyse of een stoma. Lees meer over de tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval

Bezoekafspraak medisch afval

Heeft u vragen over medisch afval? U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een bezoekafspraak maken. Neem voor de afspraak de volgende documenten mee:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Neem dan altijd de geldige machtiging mee.

Daarnaast kunt u een korte toelichting geven waarover uw vraag gaat zodat wij u sneller kunnen helpen.

Bezoekafspraak medisch afval

Belafspraak medisch afval

Heeft u vragen over medisch afval? U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een blafspraak maken. Zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand heeft als wij u terugbellen:

 • Uw adresgegevens
 • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Geef dit aan tijdens het telefoongesprek.

Belafspraak medisch afval