Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Om het voor ondernemers mogelijk te maken gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving, bestaat in het centrum van Steenwijk een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Binnen het aangewezen gebied van de BIZ wordt een bijdrage geheven ter financiering van activiteiten in de openbare ruimte of op internet. De geïnde BIZ-bijdragen worden door Stichting Steenwijk Vestingstad gebruikt ter bevordering van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van het gebied.

De BIZ-bijdragen worden geheven voor in de BI-zone gelegen niet-woningen.

Informatie 2022-2026

De stichting Vestingstad Steenwijk heeft een Evaluatie (2017- 2021) en een Meerjarenplan (2022-2026) opgesteld:

Aanslag BIZ

Voor de BIZ-bijdrage is de situatie op 1 januari van het jaar bepalend. Degene die op 1 januari gebruiker is van de niet-woning, moet de aanslag voor dat hele jaar betalen. Wanneer een niet-woning op 1 januari geen gebruiker heeft, wordt de BIZ-bijdrage van de eigenaar geheven.

Hoogte van de BIZ-bijdrage

De hoogte van de BIZ-bijdrage is afhankelijk van de WOZ-waarde. Per waardeklasse (bijvoorbeeld van € 300.000,- tot € 450.000) wordt een vast bedrag geheven. De BIZ-bijdrage geldt alleen voor niet-woningen. Wanneer een onroerende zaak deels woning en deels niet-woning is (bijvoorbeeld een bedrijf met een woongedeelte), wordt de BIZ-bijdrage enkel op basis van de waarde van het niet-woning gedeelte bepaald.

Tarieven 2024

Minder dan € 300.000,- :       € 506,-
300.000,- of meer, maar minder dan € 450.000,-:    € 732,-
€ 450.000,- of meer, maar minder dan € 600.000,-:  € 907,-
€ 600.000,- of meer, maar minder dan € 700.000,-:  € 1.125,-
€ 700.000,- of meer: € 1.342,-

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.