Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Om het voor ondernemers mogelijk te maken gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving, bestaat in het centrum van Steenwijk een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Binnen het aangewezen gebied van de BIZ wordt een bijdrage geheven ter financiering van activiteiten in de openbare ruimte of op internet. De geïnde BIZ-bijdragen worden door Stichting Steenwijk Vestingstad gebruikt ter bevordering van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van het gebied.

De BIZ-bijdragen worden geheven voor in de BI-zone gelegen niet-woningen.

Informatie 2022-2026

De BIZ 2017-2021 is door Steenwijk Vestingstad geëvalueerd. Mede op basis van de positieve resultaten van de afgelopen jaren heeft Steenwijk Vestingstad het voornemen uitgesproken de BIZ weer met 5 jaar te verlengen. De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2021 de verordening hiervoor vastgesteld. Vanaf 27 oktober 2021 volgt de stemronde in het gebied onder bijdrageplichtigen voor het verkrijgen van al dan niet voldoende steun. 

Vanaf 27 oktober 2021 bezorgen de ambassadeurs van Stichting Steenwijk Vestingstad de stemkaarten bij de huurders en/ of eigenaren van de betreffende panden. 

Na de stemperiode zal bekend gemaakt of er voldoende ondernemers voor de BIZ 2022-2026 hebben gestemd. De stemronde eindigt op 12 november 2021. Op 18 november 2021 worden, onder toeziend oog van de notaris, de stemmen geteld. 

De stichting Vestingsstad Steenwijk heeft een Evaluatie en een Meerjarenplan opgesteld, deze ziet u hieronder. 

Aanslag BIZ

Voor de BIZ-bijdrage is de situatie op 1 januari van het jaar bepalend. Degene die op 1 januari gebruiker is van de niet-woning, moet de aanslag voor dat hele jaar betalen. Wanneer een niet-woning op 1 januari geen gebruiker heeft, wordt de BIZ-bijdrage van de eigenaar geheven.

Hoogte van de BIZ-bijdrage

De hoogte van de BIZ-bijdrage is afhankelijk van de WOZ-waarde. Per waardeklasse (bijvoorbeeld van € 200.000,- tot en met € 250.000,-) wordt een vast bedrag geheven. De BIZ-bijdrage geldt alleen voor niet-woningen. Wanneer een onroerende zaak deels woning en deels niet-woning is (bijvoorbeeld een bedrijf met een woongedeelte), wordt de BIZ-bijdrage enkel op basis van de waarde van het niet-woning gedeelte bepaald.

Tarieven 2021

 • minder dan € 150.000,- :                                            € 477,-
 • € 150.000,- of meer, maar minder dan € 200.000,-:   € 538,-
 • € 200.000,- of meer, maar minder dan € 250.000,-:   € 597,-
 • € 250.000,- of meer, maar minder dan € 300.000,-:   € 657,-
 • € 300.000,- of meer, maar minder dan € 350.000,-:   € 717,-
 • € 350.000,- of meer, maar minder dan € 400.000,-:   € 777,-
 • € 400.000,- of meer, maar minder dan € 450.000,-:   € 836,-
 • € 450.000,- of meer, maar minder dan € 500.000,-:   € 897,-
 • € 500.000,- of meer, maar minder dan € 550.000,-:   € 963,-
 • € 550.000,- of meer, maar minder dan € 600.000,-:   € 1.016,-
 • € 600.000,- of meer, maar minder dan € 650.000,-:   € 1.075,-
 • € 650.000,- of meer, maar minder dan € 700.000,-:   € 1.135,-
 • € 700.000,- of meer, maar minder dan € 750.000,-:   € 1.195,-
 • € 750.000,- of meer, maar minder dan € 800.000,-:   € 1.255,-
 • € 800.000,- of meer:                                                   € 1.314,-

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.