Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 14 0521. We nemen dan samen met u het aanslagbiljet door. Blijft u van mening dat de aanslag niet klopt, dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis.

Er zijn diverse bedrijven die beloven dat ze gratis bezwaar kunnen maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Dergelijke bezwaren kunnen voor de gemeente tot hoge kostenvergoedingen leiden. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal deze moeten verrekenen in de tarieven om de begrote belastingopbrengst te halen. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. Dat is jammer en onnodig, want u kunt eenvoudig en gratis zelf bezwaar maken.

Bezwaarschrift indienen

Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet worden ingediend. Dat doet u:

Online

U kunt uw bezwaar maken via het digitale belastingloket.

Schriftelijk

U stuurt een brief naar uw gemeente. Dit bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn opgesteld. Belangrijk is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • de motivering van u bezwaar (waarom en waartegen maakt u bezwaar?);
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting;
  • uw handtekening.

Wanneer u in de gelegenheid gesteld wilt worden uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten, moet u dit in het bezwaarschrift aangeven. De termijn voor afhandeling van een bezwaarschrift loopt tot het eind van het jaar.
Het bezwaarschrift richt u aan:
De heffingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland
Teamleider Interne Dienstverlening en Belastingen
Postbus 162
8330 AD Steenwijk

Geen automatisch uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, betekent dat niet dat u uitstel van betaling heeft. U kunt daar, onder bepaalde voorwaarden, wel voor in aanmerking komen. Als u uitstel van betaling wilt, kunt u dat in uw bezwaarschrift aangeven.

Hoogte belastingtarieven

Tegen de hoogte van de diverse belastingtarieven is geen bezwaar mogelijk. Deze tarieven worden door de gemeenteraad in verordeningen vastgesteld en daartegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.