Gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen

Ieder jaar krijgt u een belastingaanslag voor uw onroerende zaken (zoals huizen, (bedrijfs)gebouwen en grond) en roerende zaken (zoals woonboten). Hierop staan de gemeentelijke belastingen die u moet betalen. Deze aanslag noemen we een gecombineerde aanslag.

Welke belastingen staan er op de gecombineerde aanslag?

Op de belastingaanslag staat de waarde van uw eigendom. Dit noemen we de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). Verder kunnen de volgende belastingen op de aanslag staan:

Alleen belastingen die voor u van toepassing zijn, staan op de aanslag. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.