Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

De OZB wordt door de gemeente opgelegd. U hoeft daar zelf geen aanvraag voor in te dienen.

Er zijn 2 soorten OZB: een gebruikersbelasting en een eigenarenbelasting.

Aanslag OZB

Voor de OZB is de situatie op 1 januari van het jaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop of een verhuizing na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de eigenarenbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is echter iets tussen verkoper en koper, de gemeente staat hier buiten.

Eigenarenbelasting

De eigenarenbelasting wordt niet altijd aan de eigenaar opgelegd. Ook degene met bijvoorbeeld een recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning, of een ander zakelijk recht op een onroerende zaak kan belastingplichtig zijn.

Gebruikersbelasting

Het gebruikersdeel van de OZB geldt alleen voor niet-woningen en wordt dus niet in rekening gebracht voor woningen.

Ook wanneer een onroerende zaak deels woning en deels niet-woning is (bijvoorbeeld een bedrijf met een woongedeelte), wordt het gebruikersdeel van de OZB niet voor de woning opgelegd. De waarde van het woongedeelte wordt dan uit de totale WOZ-waarde gehaald.
Het gebruikersdeel van de OZB wordt in die gevallen dus op basis van een lagere waarde opgelegd. Een voorbeeld ter verduidelijking: een agrarisch bedrijf heeft, inclusief de woning, een WOZ-waarde van € 300.000,-. Van deze waarde kan € 100.000,- worden toegerekend aan de woning. De aanslag OZB-eigendom zal nu worden opgelegd op basis van de totale waarde van € 300.000,- en de aanslag OZB-gebruik op basis van een waarde van € 200.000,-.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de aan de onroerende zaak toegekende waarde. Het tarief van de OZB is een percentage van deze waarde. Er zijn verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden) en voor de eigenaren- en de gebruikersbelasting.

Tarieven 2024

  • Eigenaar woning: 0,0773% van de waarde
  • Eigenaar niet-woning: 0,2186% van de waarde
  • Gebruiker niet-woning : 0,1768% van de waarde

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken als u meer wilt weten over onroerendezaakbelasting. Op de pagina WOZ-waarde vindt u meer informatie en kunt u een bezoekafspraak of belafspraak maken. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.