Rioolheffing

De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering. Maar ook voor het onderhoud van sloten, greppels, vaarwegen en het afvoeren van overtollig water (drainage). U betaalt hiervoor rioolheffing.

Berekening rioolheffing

De rioolheffing bestaat uit een basistarief en een afvalwatertarief. Het basistarief betaalt u ook als uw woning of bedrijfsgebouw niet is aangesloten op het gemeentelijk riool. Is uw woning of bedrijfsgebouw wel aangesloten op het riool? Dan betaalt u het basistarief en het afvalwatertarief.

Als meerdere WOZ-objecten samen maar 1 aansluiting hebben, wordt elk WOZ-object afzonderlijk aangeslagen. 

Verhuizing of verkoop

 • Bent u op 1 januari eigenaar van een perceel? Het eigenaarsgedeelte van de rioolheffing betaalt u voor het hele jaar. De notaris verrekent dit gedeelte tussen de koper en u bij de verkoop van uw pand.
 • Blijft u in Steenwijkerland wonen? Dan blijft het gebruikersgedeelte van de rioolheffing voor u gelijk. De aanslag wijzigt niet. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al rioolheffing betaalt.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan betaalt u het gebruikersgedeelte van de rioolheffing aan de gemeente Steenwijkerland tot en met de maand waarin u verhuist.

Kosten 2021

Woningen

 • Eigendom basis € 31,03
 • Gebruik basis € 25,24
 • Eigendom afvalwater € 87,81
 • Gebruik afvalwater € 66,11

Niet-woningen

 • Eigendom basis 0,063% van de (WOZ-)waarde, tot maximaal € 31,03
 • Gebruik basis 0,051% van de (WOZ-)waarde, tot maximaal € 25,24
 • Eigendom afvalwater € 87,81
 • Gebruik afvalwater, bij een waterverbruik van:
 1. 500 m3 of minder € 66,11
 2. meer dan 500 m3 tot en met 2.500 m3 € 66,11
  vermeerderd met € 0,59 per m3 vanaf 500 m3
 3. meer dan 2.500 m3 tot en met 20.000 m3 € 1.246,11
  vermeerderd met € 1,20 per m3 vanaf 2.500 m3
 4. meer dan 20.000 m3 € 22.246,11
  vermeerderd met € 0,59 per m3 vanaf 20.000 m3

Bent u eigenaar en bewoner/gebruiker? Dan betaalt u de kosten voor eigendom en voor gebruik. Bent u huurder? Dan betaalt u alleen de kosten voor gebruik.

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken als u meer wilt weten over rioolheffing.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.