WOZ-waarde

Bent u eigenaar van een huis, bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de waarde van uw eigendom. Dit noemen we de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). De gemeente stelt deze waarde jaarlijks vast.

Sinds 2022 wordt bij het berekenen van de waarde niet meer de inhoud (m3) van de woning gebruikt, maar de gebruiksoppervlakte (m2). Ook andere kenmerken van de woning hebben invloed op de waarde, zoals de ligging, de hoeveelheid grond en de onderhoudstoestand. De waarde van een woning wordt afgeleid uit verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.

Vragen over de WOZ-waarde?

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde, raadpleeg dan de veelgestelde vragen op deze pagina, of bekijk onderstaande video's voor meer informatie. U wilt bezwaar maken? Neem dan contact met ons op of maak een afspraak. 

Afspraak maken

Bezoekafspraak maken

Wilt u een kopie aanvragen van uw aanslag? Heeft u vragen over een taxatieverslag of vragen over uw ingediende bezwaar? U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een bezoekafspraak maken. Neem voor het bezoek de volgende documenten mee:

  • Geldig legitimatiebewijs 
  • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Neem dan altijd de geldige machtiging mee.

Voor andere vragen over iets dat met de WOZ te maken heeft, kunt u ook een afspraak maken. Neem legitimatiebewijs en indien nodig de machtiging mee. U kunt kort opschrijven/vertellen waarover uw vraag gaat, zodat wij u sneller kunnen helpen.

Bezoekafspraak kopie aanslag

Bezoekafspraak taxatieverslag

Bezoekafspraak ingediend bezwaar

Bezoekafspraak overige vragen

Belafspraak maken

Wilt u een kopie aanvragen van uw aanslag? Heeft u vragen over een taxatieverslag of vragen over uw ingediende bezwaar? U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een belafspraak maken. Zorg dan dat u de volgende gegevens bij de hand heeft als wij u terugbellen:

  • Het nummer van de aanslag waarvan u een kopie aanvraagt
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Bent u gemachtigd om zaken voor iemand anders te regelen? Neem dan altijd de geldige machtiging mee.

Voor andere vragen over iets dat met de WOZ te maken heeft, kunt u ook een belafspraak maken. Neem legitimatiebewijs en indien nodig de machtiging mee. U kunt kort opschrijven/vertellen waarover uw vraag gaat, zodat wij u sneller kunnen helpen.

Belafspraak kopie aanslag

Belafspraak taxatieverslag

Belafspraak ingediend bezwaar

Belafspraak overige vragen

Veelgestelde vragen (FAQ) WOZ-waarde

Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen over de WOZ-waarde. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag. 

Ik lees dat de woningprijzen dalen. Waarom is mijn WOZ-waarde gestegen?

De recente berichten over de woningmarkt laten zien dat gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden daalt. Deze daling zien we alleen nog niet terug in de WOZ-waarden van 2024. Dat komt omdat gemeenten voor de WOZ-waarde in 2024 moeten kijken naar waardepeildatum 1 januari 2023.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

1. We kijken naar verkoopcijfers van vergelijkbare woningen

Hoeveel is uw huis waard als u het te koop zou zetten? Wat is de marktwaarde van uw woning? Daarvoor kijken we naar de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in uw omgeving. 

2. We kijken naar de kenmerken van uw woning

Hoeveel grond heeft u bij uw woning? Wat is het bouwjaar? Heeft u een garage of een ander bijgebouw? Ook de ligging, bijvoorbeeld aan het water, heeft invloed op de waarde van uw woning. Vanaf 2022 telt de inhoud van uw huis niet meer mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf dan gaat het om de gebruiksoppervlakte: het aantal vierkante meters.

Wilt u meer weten over hoe de WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald, bekijk dan de video 'Zo werkt de WOZ'

Hoe wordt de gebruiksoppervlakte van mijn woning berekend? 

De gebruiksoppervlakte is de ruimte die u gebruikt om te wonen. Die ruimte moet dan minimaal 1,5 meter hoog zijn. Ook een aanbouw zoals een garage, berging, serre of dakkapel is gebruiksoppervlakte. Vrijstaande garages, bergingen en overkappingen worden niet meegerekend in de gebruiksoppervlakte. Ze tellen wel mee bij het bepalen van de uiteindelijke WOZ-waarde van uw woning. 

Een voorbeeld: 
Bruto inhoud:
begane grond = 55 m2 en 3 meter hoog
1e verdieping = 55 m2 en 2,8 meter hoog
zolder (schuin dak) = 43 m2 en gemiddeld 2 meter hoog (waarvan 9 m2 hoger dan 1,5 meter)

Begane grond = 55 m2, 1e verdieping = 55 m2, zolder = 43 m2. Alleen het deel van de zolder dat hoger is dan 1,5 meter wordt meegenomen in de gebruiksoppervlakte, dus 9 m2.
Gebruiksoppervlakte = 55 m2 + 55 m2 + 9 m2 = 119 m2.

Begane grond:

Plattegrond woning - begane grond

Plattegrond uitleg
1e verdieping:

Plattegrond woning - 1e verdieping

Plattegrond uitleg
Zolder:

Plattegrond woning - zolder

Plattegrond uitleg

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn bedrijfsgebouw bepaald?

Om de waarde van een bedrijfsgebouw te kunnen vaststellen, kijken we naar de volgende gegevens:

• huurprijzen (met name bij kantoren, winkels, bedrijfsruimten)

• grondprijzen

• omzetgegevens (met name bij benzinestations, horeca, recreatieparken)

• marktwaarde (met name bij gangbare panden zoals kantoren en winkels)

In het taxatieverslag kunt u zien welke gegevens we hebben gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen.

Hoe weet ik wat de WOZ-waarde van mijn huis of bedrijfspand is?

U krijgt van ons elk jaar een gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen. De onroerendezaakbelasting (OZB) is hier onderdeel van en ook de WOZ-beschikking staat op de gecombineerde aanslag. Op het aanslagbiljet staat dus wat de WOZ-waarde is.

Kan ik het taxatieverslag van mijn woning opvragen?

Ja, dat kan. U kunt uw taxatieverslag online opvragen via de website www.mijnoverheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch opvragen bij een van de belastingmedewerkers via het nummer 14 0521.

Kan ik de WOZ-waarde van andere woningen online bekijken?

U kunt van elke woning in Steenwijkerland de WOZ-waarde bekijken. Als u op www.wozwaardeloket.nl een adres, plaats of postcode invoert, ziet u wat de WOZ-waarde van de woning is.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) te kunnen bepalen. Ook andere instanties gebruiken de WOZ-waarde om belastingen en heffingen vast te stellen. Zo verwerkt de Belastingdienst de WOZ-waarde in de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Ook voor de erf- en schenkbelasting is de WOZ-waarde van belang. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Hoe wordt de hoogte van de OZB berekend?

Wat u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde en het tarief voor de OZB dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt.

Voorbeeld
De WOZ-waarde van uw huis is in 2024 € 300.000,-. Het OZB-tarief is 0,0773%. De hoogte van de OZB is dan: € 300.000 x 0,0773% = € 231,90.

Moet ik als huurder ook OZB betalen?

Nee, als huurder van een woning hoeft dat niet. U krijgt wel een WOZ-beschikking zodat u kunt zien wat de WOZ-waarde is. Deze WOZ-waarde is namelijk van belang bij het bepalen van de maximale huurprijs. Wilt u er meer over weten? Kijk dan op www.huurcommissie.nl

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de WOZ-waarde?

We raden u aan om telefonisch contact met ons op te nemen (telefoonnummer 14 0521) als u het niet eens bent met de WOZ-waarde. We nemen dan samen met u het aanslagbiljet door. Blijft u van mening dat de aanslag niet klopt, dan kunt u bezwaar maken. Dat is gratis en kan online via www.steenwijkerland.nl/bezwaarbelastingen

Hoe werkt no cure no pay?

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking kunt u een ‘no cure no pay’ bureau inschakelen. Als uw bezwaar terecht is, moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding betalen. We maken deze vergoeding rechtstreeks naar u over. U moet daarna de vergoeding overmaken naar het ‘no cure no pay’ bureau. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s. Dat is jammer want u kunt ook zelf gratis een bezwaarschrift indienen. De gemeente hoeft dan geen wettelijke kosten te vergoeden, terwijl het bezwaar op dezelfde manier wordt afgehandeld. U kunt heel eenvoudig online bezwaar maken via www.steenwijkerland.nl/bezwaarbelastingen. Vindt u dat lastig of heeft u daar vragen over, dan helpen we u graag.

Verantwoording

Dit is een uitgebreid proces waarover we graag uitleg aan u geven via een ieder jaar vast te stellen "Verantwoordingsdocument". In dit document leest u hoe we de WOZ-waarden voor 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) in de gemeente Steenwijkerland hebben bepaald. De doelstelling van dit verantwoordingsdocument is: inzicht geven in de wijze waarop de WOZ-taxaties/waarderingen voor 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) in de gemeente Steenwijkerland tot stand zijn gekomen en de mate waarin voldaan wordt aan de methodiek van de toezichthouder; de Waarderingskamer. U kunt het verantwoordingsdocument uitvoering wet WOZ 2024 (pdf, 1 MB) downloaden

marktontwikkeling-woonwaarde-peildatum-2021-2023

De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 is in Steenwijkerland 4,1%. Het landelijk gemiddelde is 2,8%.