WOZ-waarde

Bent u eigenaar van een huis, bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de waarde van uw eigendom. Dit noemen we de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). De gemeente stelt deze waarde jaarlijks vast.

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde voor 2021 kijken we naar wat de onroerende zaak waard was op 1 januari 2020. Als de onroerende zaak tussen 1 januari 2020 en het begin van het belastingjaar (1 januari 2021) veranderd is, bijvoorbeeld door bouw of sloop, wordt bij de waardering uitgegaan van de feitelijke situatie op 1 januari 2021.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

1. We kijken naar verkoopcijfers van vergelijkbare woningen

Hoeveel is uw huis waard als u het te koop zou zetten? Wat is de marktwaarde van uw woning? Daarvoor kijken we naar de verkoopprijs van vergelijkbare huizen. Dat zijn bijvoorbeeld huizen in hetzelfde rijtje of huizen in de gemeente die dezelfde ‘objectkenmerken’ hebben.

2. We kijken naar de ‘objectkenmerken’ van uw woning

Hoeveel grond heeft u bij uw woning? Wat is het bouwjaar? Heeft u een garage of een ander bijgebouw? Ook de ligging, bijvoorbeeld aan het water, is een ‘objectkenmerk’ en heeft invloed op de waarde van uw woning.

In het taxatieverslag kunt u zien welke gegevens we hebben gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen.

De objectkenmerken van mijn woning kloppen niet. Wat kan ik doen?

U kunt dit online aan ons doorgeven door het reactieformulier in te vullen.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn bedrijfsgebouw bepaald?

Om de waarde van een bedrijfsgebouw te kunnen vaststellen, kijken we naar de volgende gegevens:

• huurprijzen (met name bij kantoren, winkels, bedrijfsruimten)

• grondprijzen

• omzetgegevens (met name bij benzinestations, horeca, recreatieparken)

• marktwaarde (met name bij gangbare panden zoals kantoren en winkels)

In het taxatieverslag kunt u zien welke gegevens we hebben gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen.

Hoe weet ik wat de WOZ-waarde van mijn huis of bedrijfspand is?

U krijgt van ons elk jaar een gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen. De onroerendezaakbelasting (OZB) is hier onderdeel van en ook de WOZ-beschikking staat op de gecombineerde aanslag. Op het aanslagbiljet staat dus wat de WOZ-waarde is.

Kan ik het taxatieverslag van mijn woning opvragen?

Ja, dat kan. U kunt uw taxatieverslag online opvragen via de website www.mijnoverheid.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch opvragen bij een van de belastingmedewerkers via het nummer 14 0521.

Kan ik de WOZ-waarde van andere woningen online bekijken?

U kunt van elke woning in Steenwijkerland de WOZ-waarde bekijken. Als u op www.wozwaardeloket.nl een adres, plaats of postcode invoert, ziet u wat de WOZ-waarde van de woning is.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) te kunnen bepalen. Ook andere instanties gebruiken de WOZ-waarde om belastingen en heffingen vast te stellen. Zo verwerkt de Belastingdienst de WOZ-waarde in de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Ook voor de erf- en schenkbelasting is de WOZ-waarde van belang. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Hoe wordt de hoogte van de OZB berekend?

Wat u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde en het tarief voor de OZB dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt.

Voorbeeld
De WOZ-waarde van uw huis is in 2021 € 250.000. Het OZB-tarief is 0,0991%. De hoogte van de OZB is dan: € 250.000 x 0,0991% = € 247,75.

Moet ik als huurder ook OZB betalen?

Nee, dat hoeft niet. U krijgt wel een WOZ-beschikking zodat u kunt zien wat de WOZ-waarde is. Deze WOZ-waarde is namelijk van belang bij het bepalen van de maximale huurprijs. Wilt u er meer over weten? Kijk dan op www.huurcommissie.nl

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de WOZ-waarde?

We raden u aan om telefonisch contact met ons op te nemen (telefoonnummer 14 0521) als u het niet eens bent met de WOZ-waarde. We nemen dan samen met u het aanslagbiljet door. Blijft u van mening dat de aanslag niet klopt, dan kunt u bezwaar maken. Dat is gratis en kan online via www.steenwijkerland.nl/bezwaarbelastingen

Hoe werkt no cure no pay?

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking kunt u een ‘no cure no pay’ bureau inschakelen. Als uw bezwaar terecht is, moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding aan dit bureau betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s. Dat is jammer want u kunt ook zelf gratis een bezwaarschrift indienen. De gemeente hoeft dan geen wettelijke kosten te vergoeden, terwijl het bezwaar op dezelfde manier wordt afgehandeld. U kunt heel eenvoudig online bezwaar maken via www.steenwijkerland.nl/bezwaarbelastingen Vindt u dat lastig of heeft u daar vragen over, dan helpen we u graag.


Heeft u vragen?

Onze belastingmedewerkers helpen u graag verder. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0521.