Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen waarvoor wegens aanwezigheid in het watergebied van de gemeente in welke vorm dan ook een vergoeding wordt betaald door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn opgenomen.

Er wordt geen watertoeristenbelasting geheven van personen die bijvoorbeeld verblijven in vaartuigen ingericht als verzorgingstehuizen of asielopvangtehuizen, kano's, roei- en volgboten en motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter. Tevens wordt geen belasting geheven indien de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting.

Als belastingplichtige wordt aangemerkt degene die tegen vergoeding gelegenheid biedt tot verblijf aan hem ter beschikking staande ligplaatsen dan wel op hem ter beschikking staande vaartuigen.

Deze belastingplichtige mag de door hem betaalde belasting verhalen op de watertoerist.

De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden. Een gedeelte van een etmaal wordt voor een vol etmaal gerekend. De exploitant/houder kan een keuze maken tussen afrekenen op basis van het werkelijk aantal etmalen en een forfaitaire berekeningswijze. In het eerste geval dienen alle etmalen geregistreerd te worden, in het tweede geval is dit niet nodig.

Geef het aantal etmalen verblijf door

U telt de belasting bij de prijs voor de ligplaats of het vaartuig op. De belasting betaalt u jaarlijks aan de gemeente. U moet daarvoor een overzicht hebben waarop staat hoeveel gasten bij u hebben verbleven en om hoeveel etmalen het gaat. Dit overzicht kan bijvoorbeeld een verblijfregister of een computeruitdraai zijn.

Aanvragen verblijfregister

Schriftelijk

U kunt het verblijfregister downloaden (Excel-formulier).

Telefonisch

U kunt het verblijfregister opvragen bij een van onze belastingmedewerkers.

Tarief

De watertoeristenbelasting bedraagt € 1,10 per persoon per etmaal. Een deel van een etmaal wordt als heel etmaal gerekend.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.