Waar kunt u gebruik van maken

Is uw asbestdak kleiner dan 35m²? Dan mag u uw asbestdak onder voorwaarden zelf vervangen. Om dit veilig te kunnen doen, kunt u bij het milieubrengstation van ROVA persoonlijke beschermingsmiddelen en folie ophalen. Asbesthoudende dakplaten kunt u onder bepaalde voorwaarden gratis storten.

Is het asbestdak groter dan 35m2? Dan moet u een gecertificeerde asbestsaneerder inschakelen. Zij kennen als geen ander de regelgeving rondom asbestverwijdering.

Beschermingsmiddelen

Zorg ervoor dat u goed beschermd bent als u asbesthoudend materiaal gaat verwijderen. Draag beschermingsmiddelen zoals een mondkapje, overall (geschikt voor asbestverwijdering) en handschoenen. Deze kunt u op vertoon van het formulier Acceptatie sloopmelding gratis ophalen bij het milieubrengstation van ROVA in Steenwijk. Dit geldt ook voor folie waarin u asbesthoudende dakplaten kunt verpakken.
 

Gratis storten

Asbesthoudend materiaal mag niet bij het restafval of grof huishoudelijk afval. U kunt het asbest vanaf 1 februari 2019 gratis aanbieden bij het milieubrengstation van ROVA in Steenwijk. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • U kunt per adres eenmalig maximaal 35m² asbesthoudend materiaal met een maximaal gewicht van 600 kilogram naar het milieubrengstation brengen. Als het gewicht meer is dan 600 kg worden meerkosten in rekening gebracht. Deze kosten rekent u af bij de weegbrug op het milieubrengstation.
  • U moet het formulier Acceptatie sloopmelding en uw milieupas kunnen tonen.
  • Het asbest moet in handzame pakketten dubbel en luchtdicht in asbestfolie of landbouwfolie verpakt zijn. De buitenkant van de verpakking moet vrij zijn van asbest.
  • Het folie (PE-folie) moet minimaal 0,2 mm dik zijn, zodat het niet beschadigt bij normale transporthandelingen.
  • Asbest verpakt in ondoorzichtig (landbouw)folie moet voorzien zijn van een sticker met de tekst 'asbest bevattend'.
  • U legt het asbest voorzichtig in de asbestcontainer (niet storten of gooien).
  • Scherpe voorwerpen moeten zijn afgeschermd, zodat deze het folie niet beschadigen.