Asbest verwijderen

Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen? Dan moet u een sloopmelding asbest indienen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

Ik wil asbest laten verwijderen

Wanneer u asbest wilt verwijderen, dan moet dit in verreweg de meeste gevallen door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan. Hieronder ziet u wanneer u een bedrijf moet inschakelen voor het verwijderen van asbest.

 • Wanneer het te verwijderen oppervlak groter is dan 35 m2
 • Als het materiaal vastgelijmd, vastgespijkerd of vastgeniet zit
 • Als het asbest niet hechtgebonden is
 • Als het asbest beschadigd is
 • U mag asbest alleen laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf
 • De sloopmelding dient u minimaal 4 weken van te voren in​​​​​​
 • U mag pas starten met het verwijderen als uw melding is geaccepteerd

Documenten meesturen

Stuur de volgende gegevens mee met uw sloopmelding. Zonder deze documenten kan de melding niet in behandeling worden genomen.

 • Kleurenfoto’s van de asbesthoudende materialen
 • Asbestinventarisatierapport (maximaal 3 jaar oud). Dit hoeft alleen bij panden voor 1994 en als het om meer dan 35m2 gaat
 • Plattegrond of doorsnedetekening van het pand
 • Situatietekening van het pand en eromheen
Ik wil zelf asbest verwijderen

Wanneer u als particulier asbest wilt verwijderen, meldt u dit vooraf bij ons via het Omgevingsloket. Denk hierbij aan de onderstaande voorwaarden.

 • U mag zelf tot een maximum van 35 m2 asbesthoudende materialen verwijderen
 • De sloopmelding doet u minimaal 5 dagen van te voren
 • Het mogen alleen geschroefde asbesthoudende platen of andere losse asbesthoudende producten zijn. Bijvoorbeeld niet-gelijmde vloertegels of vloerbedekking, bloembakken en dakleien)
 • Het materiaal mag hierbij niet worden beschadigd
 • Asbest mag in geen enkel geval bij het restafval in uw container
 • U mag pas starten met het verwijderen als uw melding is geaccepteerd
 • Het asbest kunt u gratis inleveren bij het milieubrengstation.

Documenten meesturen

Stuur de volgende gegevens mee met uw sloopmelding. Zonder deze documenten kan de melding niet in behandeling worden genomen.

 • Kleurenfoto’s van de asbesthoudende materialen

Sloopmelding indienen

Wanneer u bovenstaande voorwaarden heeft gelezen kunt u een sloopmelding indienen. Dit gaat via het Omgevingsloket van de rijksoverheid. De Omgevingsdienst IJsselland handelt vervolgens uw melding af.

Dien een sloopmelding in

Kosten

Aan het indienen van de sloopmelding zijn geen kosten verbonden. Laat u asbest verwijderen door een bedrijf, dan maakt u onderling afspraken over de kosten.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst IJsselland.