Omgevingsloket

Als inwoner van Nederland wil je wonen en werken in een prettige leefomgeving. Maar Nederland is klein en er wonen veel mensen. Dit betekent dat een gemeente of andere overheid niet alles kan doen wat je als inwoner zou willen. De Omgevingswet helpt te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.

Wat is het Omgevingsloket?

Het Omgevingsloket is een digitaal loket waarin alle overheidsinformatie en regelgeving over de omgeving staat. Inwoners en ondernemers kunnen via dit loket snel en eenvoudig (hun) plannen checken, een Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

Eén loket

Heb je een idee voor jouw leefomgeving? Je kunt  toetsen of je plan haalbaar is via het Omgevingsloket. Hier zie je welke regels er gelden op de locatie waar jij je idee wilt uitvoeren en of je een vergunning nodig hebt.