Omgevingsplan

Gemeenten in Nederland werken hard aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bevat alle regels voor de fysieke leefomgeving, dus alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt. De wet is officieel van start gegaan op 1 januari 2024.

De nieuwe wet zorgt ervoor dat de gemeente, inwoners en bedrijven beter naar de omgeving kijken. Bij het maken van plannen wordt er meer rekening gehouden met hoe alle zaken met elkaar samenhangen. Een ander doel is dat inwoners meer invloed krijgen op hun omgeving. Via het Omgevingsloket kunt u in één keer zien welke regels er gelden in uw buurt.

Omgevingsplan

In de gemeente Steenwijkerland worden alle losse bestemmingsplannen vervangen door één omgevingsplan. Dit gebeurt stap voor stap. Het omgevingsplan bevat alle regels en richtlijnen voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Bij de start van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de bestaande bestemmingsplannen en een verzameling rijksregels (Bruidsschat genoemd) opgenomen in het omgevingsplan. De Verordening Fysieke Leefomgeving en andere regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden later toegevoegd. Zo werken we in de komende jaren stap voor stap aan de overgang naar een nieuw omgevingsplan. Het omgevingsplan moet volledig klaar zijn in 2032.

Participatie

De Omgevingswet benadrukt het belang van participatie en vereist dat belanghebbenden, vaak bewoners, betrokken worden bij of geïnformeerd worden over plannen die worden opgesteld door ontwikkelaars of gemeenten. De specifieke richtlijnen en procedures voor participatie worden beschreven in de Beleidsregels Participatie.

Wanneer een inwoner of ondernemer een vergunning aanvraagt voor een bepaald plan, is het heel belangrijk om de omgeving op de hoogte te stellen en bij het plan te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door buren te informeren via een e-mail of brief, een persoonlijk gesprek aan te gaan om meer uitleg te geven over het plan, of bij grotere plannen een bijeenkomst te organiseren. Meer informatie over participatie.

Omgevingsloket

U kunt via het Omgevingsloket alle informatie vinden over de fysieke leefomgeving van Steenwijkerland. Het Omgevingsloket kent drie onderdelen:

  1. Vergunningencheck: u kunt hier controleren of u een vergunning nodig heeft of melding moet maken van uw activiteit. 
  2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of een melding doen. 
  3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels van toepassing zijn op de gekozen locatie, of dat nu heel Steenwijkerland is of uw directe buurt. Uitleg over regels op de kaart.

Meer informatie vindt u op het Omgevingsloket

Vragen?

Heeft u vragen over het omgevingsplan? Neem dan contact met ons op.