Vergunningen voor bouwen en verbouwen

Overzicht van alle vergunningen die te maken hebben met het bouwen of verbouwen van een huis.

 • Binnenplanse omgevingsplanactiviteit - OPA

  Een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA) is een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat daarvoor een vergunning nodig is. De gemeente regelt in het omgevingsplan voor welke omgevingsplanactiviteiten een omgevingsvergunning nodig is. In het omgevingsplan worden de beoordelingsregels over het verlenen van de omgevingsvergunning opgenomen.

 • Buitenplanse omgevingsplanactiviteit - BOPA

  Inwoners, bedrijven en overheden kunnen toestemming vragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren door een omgevingsvergunning aan te vragen. Als de activiteit in strijd is met het omgevingsplan, is er sprake van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

 • Melding inrit/oprit

  Wilt u een inrit/oprit maken naar de weg of een verandering brengen in een bestaande inrit/oprit naar de weg? Meld dit dan aan de gemeente.

 • Melden bouwwerkzaamheden

  Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen heeft ontvangen, kan het zijn dat u bepaalde momenten tijdens de bouw moet melden. Dit staat bij de voorwaarden van uw vergunning.

 • Voorwerpen plaatsen op openbare grond

  Wilt u tijdelijk op de openbare weg een puincontainer of bouwsteiger plaatsen voor (ver)bouw of onderhoudswerkzaamheden? Of wilt u uitstallingen op de stoep voor uw winkel of driehoeksreclameborden plaatsen? Dan heeft u geen vergunning nodig, mits u voldoet aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

 • Brandveiligheid gebouw

  Beheert u een bedrijf of instelling, of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen? Dan moet u een sloopmelding asbest indienen. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd.

 • Participatie - meepraten en meedenken

  Met de Omgevingswet willen gemeenten u actiever en eerder betrekken bij nieuwe plannen in uw buurt. Hoe dit gebeurt, kan variëren. Gemeenten zijn verplicht om participatie in te zetten bij de voorbereiding van een omgevingsvisie, omgevingsplan, en het omgevingsprogramma.