Omgevingsvergunning nodig?

Per 1 januari 2024 gelden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Op deze pagina leest u of u een vergunning nodig heeft.

Uw idee verkennen

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u uw idee verkennen. De gemeente toetst uw voorstel aan het omgevingsplan en legt het voor aan een commissie.

Uw idee verkennen heeft geen juridische status en is niet openbaar. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het online formulier Uw idee verkennen. U kunt hiervoor ook een afspraak maken.

Mag ik op deze plek bouwen?

Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Voor het bouwen van een bouwwerk zijn vooral de volgende activiteiten van belang:

  • Een omgevingsplanactiviteit
  • De technische bouwactiviteit
  • De flora- en fauna-activiteit

Omgevingsvergunning aanvragen of melding doen?

Voor deze 3 activiteiten kan een vergunning of melding nodig zijn. Of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, kunt u checken via de Vergunningcheck van het Omgevingsloket. Hier kunt u ook direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Of een melding doen als u kunt volstaan met een melding. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

U kunt ook een afspraak maken als u wilt weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Procedure

Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken. De doorlooptijd kan met 6 weken worden verlengd.

Kosten

Een overzicht van de kosten kunt u vinden in de legesverordening.